Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2007 z dne 12. 6. 2007

Kazalo

2784. Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji, stran 7088.

Na podlagi petega odstavka 8. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen uredbe)
S to Uredbo se določa ribiška območja in ribiške okoliše za celinske vode Republike Slovenije.
2. člen
(razdelitev ribiških območij in ribiških okolišev)
(1) Ribiška območja in ribiški okoliši so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del te Uredbe.
(2) Ribiška območja in ribiški okoliši iz prejšnjega odstavka in njihova podrobna razmejitev je razvidna iz karte v merilu 1:50.000, iz Priloge II, ki je kot priloga sestavni del te Uredbe.
3. člen
(opredelitev in izločitev voda iz ribiških okolišev)
(1) V ribiška območja in ribiške okoliše spadajo vse celinske vode, ki se nahajajo znotraj meja ribiških območij oziroma ribiških okolišev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v ribiška območja in ribiške okoliše ne uvrščajo izločene vode po predpisu o izločenih vodah, ter ribogojni objekti, za katere je podeljena vodna pravica po predpisih o vodah.
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Odredba o določitvi ribiških rajonov in ribiških okolišev (Uradni list LRS, št. 17/59 ter Uradni list RS, št. 9/93, 41/97 – odl. US, 20/98 in 61/06 – ZSRib).
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2007/12
Ljubljana, dne 31. maja 2007
EVA 2007-2311-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti