Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2007 z dne 6. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2007 z dne 6. 6. 2007

Kazalo

2698. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, stran 6923.

Na podlagi 9. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZPCP-2 in 14/07) in četrtega odstavka 6. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06 – ZIZ-E) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
V Pravilniku o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 101/06) se 11. člen spremeni, tako da se glasi:
»11. člen
UJP zamenjuje kolke v tolarjih s kolki v eurih do 30. septembra 2007.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-61/2007/17
Ljubljana, dne 25. maja 2007
EVA 2007-1611-0087
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
 
Soglašam!
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo