Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2007 z dne 4. 6. 2007

Kazalo

2639. Aneks h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 6834.

Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje živilske industrije,
Združenje delodajalcev Slovenije in
Zadružna zveza Slovenije
kot predstavniki delodajalcev
in
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
kot predstavnik delojemalcev sklenejo
A N E K S
h kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06 z dne 28. 4. 2006)
1. člen
V Kolektivni pogodbi za kmetijsko in živilsko industrijo Slovenije, se v poglavju »Splošne določbe« 4. člen (časovna veljavnost) spremeni tako, da se glasi:
»Ta pogodba je pričela veljati prvega dne v naslednjem mesecu po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/06 z dne 28. 4. 2006) in se podaljša za eno leto.«.
2. člen
Aneks je sestavni del Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije in začne veljati z dnem podpisa podpisnikov s strani delodajalcev in delojemalcev.
3. člen
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. aprila 2007
Gospodarska zbornica
Slovenije
Združenje živilske industrije
Predsednica
Ivanka Valjavec l.r.
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
v.d. generalni sekretar
France Kokalj l.r.
 
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.
 
Sindikat kmetijstva
in živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 4. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005/10 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 2/1.