Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2506. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko, stran 6374.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 67/99) je Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko
I.
Imenuje se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko v naslednji sestavi:
1. Jurij Ocvirk, Brode 9A, 3305 Vransko /predsednik,
2. Rosita Papinutti, Občina Vransko/članica,
3. Polona Učakar, OŠ Vransko-Tabor/ članica,
4. Roman Ocvirk, Policijska postaja Žalec/član,
5. Gregor Zagoričnik, VOC Celje/član.
II.
Mandatna doba imenovanih članov SPVCP je 4 leta, oziroma do izteka mandata sedanjemu občinskemu svetu.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0312/2007
Vransko, dne 23. aprila 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost