Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007

Kazalo

2505. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka, stran 6373.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Pravilnika za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 23. 4. 2007 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka
I.
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 132/06 z dne 15.12.2006 se spremeni in dopolni kot sledi:
1. spremeni se naziv sklepa tako, da se za:
– besedico Vransko besedica in nadomesti z vejico;
– besedico otroka doda besedilo: »in počitniških rezervacijah«;
2. besedilo točke IV. se spremeni tako, da se glasi:
»V času poletnih počitnic od 1.7. do 31.8. 2007 lahko starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Vransko uveljavljajo počitniško rezervacijo za vključene otroke v programe OE Vrtec Vransko na način in pod pogoji, ki jih javno objavi vrtec. Prispevek staršev za odjavljeni mesec znaša 30 % od prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred odjavo.«;
3. dosedanje točke IV. in V. se ustrezno preštevilčijo in postanejo: V. in VI.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/2006
Vransko, dne 23. aprila 2006
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost