Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2007 z dne 21. 5. 2007

Kazalo

2432. Sklep o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja, stran 6147.

Na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Statuta (obj. v Uradnem listu RS, št. 90/04) je Upravni odbor Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje na korespondenčni seji v času od 21. 3. 2005 do 29. 3. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
Zbornica RS za zasebno varovanje odpoveduje Kolektivno pogodbo za dejavnost zasebnega varovanja, sklenjeno z Zvezo svobodnih sindikatov – Sindikatom KVNS dne 14. 7. 2000 (obj. v Uradnem listu RS, št. 73/00) obenem z vsemi njenimi prilogami.
Št. 0256-IP/2005
Ljubljana, dne 31. marca 2005
Predsednik
Upravnega odbora Zbornice
mag. Robert Pistotnik, univ. dipl. inž. el., l.r.