Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2243. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče, stran 5685.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 45/I/94, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in statuta posameznih občin so organi občin ustanoviteljic:
– Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, dne 27. 3. 2007,
– Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne 17. 4. 2007,
– Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, dne 26. 3. 2007,
– Občine Kozje, Kozje 37, Kozje, dne 5. 4. 2007,
– Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, dne 28. 2. 2007,
– Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, dne 15. 3. 2007,
– Občine Polzela, Polzela 8, Polzela, dne 22. 3. 2007,
– Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, dne 28. 2. 2007,
– Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, dne 29. 3. 2007,
– Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur, dne 26. 3. 2007,
– Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, dne 3. 4. 2007,
– Občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, Štore, dne 6. 4. 2007,
– Občine Vojnik, Keršova ul. 8, Vojnik, dne 13. 3. 2007,
– Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, dne 29. 3. 2007,
– Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, dne 16. 4. 2007
ter
– Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje, na seji dne 26. 2. 2007
sprejeli
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
1. člen
Spremeni se 10. člen besedila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02) tako, da se glasi:
»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljev. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ima strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Direktor je imenovan za 5 let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-8/07
Celje, dne 7. maja 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
 
Župan
Mestne občine Velenje
Srečko Meh l.r.
 
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
 
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.
 
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
 
Župan
Občine Nazarje
Ivan Purnat l.r.
 
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
 
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
 
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
 
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
 
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih l.r.
 
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.
 
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
 
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
 
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Območna zbornica Celje
Direktor
Jože Pušnik l.r.