Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11. 5. 2007

Kazalo

2259. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana, stran 5722.

Na podlagi 136. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 23. aprila 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana
1. člen
V Mestni občini Ljubljana se ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (v nadaljevanju: svet). S tem odlokom se določajo pristojnosti in sestava ter mandat in število članov sveta.
2. člen
Svet je pristojen zlasti za:
– spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov najemnih stanovanj;
– zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja;
– dajanje pobud Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: mestni svet) za sprejem ustreznih ukrepov na stanovanjskem področju;
– ugotavljanje pravic najemnikov po Stanovanjskem zakonu;
– obravnavanje konkretnih kršitev s področja najemnih razmerij;
– pripravljanje predlogov za spremembo zakonodaje s stanovanjskega področja.
3. člen
V zvezi s pristojnostmi iz prejšnjega člena tega odloka svet oblikuje stališča, priporočila in sklepe, ki jih obravnava mestni svet. Mestni svet ali njegovo delovno telo mora obravnavati pobude in stališča sveta in ga o svojih stališčih obvestiti najkasneje v 60 dneh.
Kadar mestni svet razpravlja o pobudah sveta, imajo njegovi predstavniki pravico svoje predloge in stališča razložiti na zasedanju mestnega sveta.
4. člen
Svet ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov, ki jih imenuje mestni svet izmed najemnikov. Mandatna doba predsednika, namestnika in članov sveta je vezana na mandatno dobo mestnega sveta.
5. člen
Administrativno-strokovna opravila in pogoje za delovanje ter izvrševanje nalog sveta zagotavlja služba Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojna za organiziranje dela mestnega sveta.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/98).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-8/2006-5
Ljubljana, dne 23. aprila 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti