Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2049. Razlaga kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo v zvezi s 3. in 4. točko 68. člena KPD, stran 5335.

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo (Uradni list RS, št. 9/98, 78/04, 81/04, 91/04, 79/05; v nadaljevanju: KPD) v sestavi Brane Bambič, Franc Guštin in Sonja Špoljarič je na podlagi 84. člena KPD dne 10. 4. 2007 soglasno sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za kemično in gumarsko industrijo v zvezi s 3. in 4. točko 68. člena KPD
V tretjem odstavku 4. točke 68. člena KPD so ožji družinski člani definirani z naštevanjem: zakonec, izvenzakonski partner, otroci (zakonski in izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je po zakonu dolžan preživljati in živijo v skupnem gospodinjstvu. Bistvo pri tej kategoriji je, da našteti živijo v skupnem gospodinjstvu.
Skladno z definicijo »ožjega družinskega člana« je potrebno razumeti tudi »družinske člane« v kontekstu šeste alinee drugega odstavka 4. točke 68. člena KPD (»zdravstveno stanje družinskih članov«) in »najožje družinske člane« v kontekstu tretjega odstavka 3. točke 68. člena (v primeru smrti delavca izplačilo odpravnine ob upokojitvi »najožjemu družinskemu članu«).
V prvem odstavku 4. točke 68. člena KPD je določeno, da v primeru smrti delavca pripada solidarnostna pomoč ožjemu svojcu. Slednji pojem v KPD ni podrobneje definiran in je vsebinsko širši od v tretjem odstavku 4. točke 68. člena definiranega pojma ožjih družinskih članov.
Komisija za razlago KPD glede razumevanja in uporabe pojma »ožji svojec« podaja naslednjo razlago:
Ožji svojci so:
– ožji družinski člani (kot so definirani v tretjem odstavku 4. točke 68. člena KPD),
– iste osebe kot jih določa kategorija »ožji družinski člani«, vendar umrli delavec z njimi ni živel v skupnem gospodinjstvu,
– drugi sorodniki ali druge osebe, ki so poskrbele za pokop umrlega in pokrile stroške pokopa.
Komisija za razlago kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo
Franc Guštin l.r.
Predsednik