Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2007 z dne 26. 4. 2007

Kazalo

2068. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojenčke, stran 5364.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 3/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 16/02 in 51/02) ter 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet Občine Luče na 3. redni seji dne 21. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o enkratnem denarnem prispevku za novorojenčke
1. člen
Ta sklep ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence z območja Občine Luče, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč za novorojenega otroka, s katero se upravičencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata v času rojstva stalno prebivališče na območju Občine Luče. Pravica do prispevka po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.
4. člen
Upravičenec pridobi pravico do prispevka, ko občina pridobi podatke o rojstvu otroka od pristojnega matičnega organa ali patronažne službe in ob izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega sklepa.
5. člen
Višina prispevka za leto 2007 znaša 130 EUR neto in se upravičencu izroči v obliki darilnega čeka.
Sredstva za prispevek zagotovi Občina Luče iz proračuna. Občinski svet lahko uskladi višino prispevka ob sprejetju proračuna za posamezno leto.
6. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo Mozirje določi, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če je to v korist otroka.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence, rojene od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 122-1/2007
Luče, dne 21. marca 2007
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost