Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2007 z dne 6. 4. 2007

Kazalo

1623. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 4227.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1. točka
V prvem odstavku 16. točke Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06) se pojem neporabljena vrednost nadomesti s pojmom vrednost dobroimetja.
2. točka
Osmi odstavek 16. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše in nadomesti z naslednjim odstavkom:
 
f) Vrednost dobroimetja
Rubrika vrednost dobroimetja se nadalje deli na podrubriki: v domači valuti in v ostali valuti. V podrubriko v domači valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja, izdanega v domači valuti, na navedeni kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega se poroča. V podrubriko v ostali valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja, izdanega v valuti, ki ni domača valuta, na navedeni kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega se poroča.
3. točka
Odstavek neporabljena vrednost 17. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše in nadomesti z naslednjim odstavkom:
 
f) Vrednost dobroimetja
Rubrika vrednost dobroimetja se nadalje deli na podrubriki: v domači valuti in v ostali valuti. V podrubriko v domači valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja, izdanega v domači valuti, na navedeni kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega se poroča. V podrubriko v ostali valuti se vpiše neporabljena vrednost elektronskega denarja, izdanega v valuti, ki ni domača valuta, na navedeni kartici na zadnji dan vsakega meseca v četrtletju, za katerega se poroča.
4. točka
V šestem odstavku 18. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše stavek: »Poroča se o transakcijah v breme računov plačnikov - lastnih komitentov, ki jih vodijo.«
5. točka
V devetem odstavku 18. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se beseda komitent zamenja z besedo dolžnik.
6. točka
V devetnajstem odstavku 18. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše del besedila: »- transakcije iz naslova prenosa sredstev na varčevalni račun komitenta, zbirni račun za namen izvajanja transakcij z vrednostnimi papirji ali katerikoli drugi račun istega komitenta pri isti kreditni instituciji.«.
7. točka
V dvajsetem odstavku 18. točke navodila za izvajanje sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov se briše del besedila: »- prenos sredstev na račun za plačevanje s kreditno kartico« in »- transakcije iz naslova prenosa sredstev iz varčevalnega računa komitenta, zbirnega računa za namen izvajanja transakcij z vrednostnimi papirji ali drugih računov istega komitenta pri isti banki«, ki se zamenja z besedilom: »- plačilo obresti s strani komitenta kreditni instituciji«.
8. točka
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. marca 2007
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost