Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2007 z dne 3. 4. 2007

Kazalo

1543. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v mesecu aprilu 2007, stran 4113.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. redni seji dne 27. 3. 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v mesecu aprilu 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. do 30. aprila 2007.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Odlokom o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 39/06).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2006.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 30. 4. 2007. Če proračun za leto 2007 do tega roka ne bo sprejet, se lahko začasno financiranje na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2007 dalje.
Št. 403.03-1/2007
Miren, dne 20. marca 2007
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost