Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1293. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 3400.

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 - odl. US in 114/06 - ZUTPG) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2006 36,2%.
Št. 425-1/2007/6
Ljubljana, dne 9. marca 2007
EVA 2007-1611-0044
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost