Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2007 z dne 2. 3. 2007

Kazalo

900. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG), stran 2394.

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005 in 111 /2006) sklepajo pogodbene stranke
na strani delodajalcev:
- Združenje delodajalcev Slovenije
- VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d.
- Cestno podjetje Ptuj d.d.
- Ceste - kanalizacija storitve, d.o.o.
- Projektiva - inženiring Celje, d.d.
in
na strani delojemalcev:
- KSS PERGAM - Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije - SCGS
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)
1. člen
33. člen se spremeni tako, da glasi:
(1) Plačilo za delo delavca sestavljajo:
- osnovna plača,
- dodatki,
- plačilo za delovno uspešnost,
- plačilo za poslovno uspešnost.
(2) Osnovna plača je plača, ki jo delavec in delodajalec določita v pogodbi o zaposlitvi, upoštevaje zahtevnosti delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(3) Osnovna plača je opredeljena najmanj v višini najnižje osnovne plače določenega tarifnega razreda.
(4) Najnižja osnovna plača je opredeljena v tarifni prilogi te Kolektivne pogodbe.
(5) Najnižja osnovna plača pomeni najnižje plačilo za delo delovnega mesta v določenem tarifnem razredu in je opredeljena za normalne delovne pogoje in polni delovni čas. Polni delovni čas znaša 174 ur mesečno.
(6) Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v katerih se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavina delovnega mesta in so vključeni v osnovno plačo.
(7) Delovna mesta oziroma dela pri delodajalcu so praviloma znotraj tarifnih razredov razporejena še v plačilne razrede.
2. člen
34. člen se spremeni tako, da glasi:
Tarifna priloga
Tarifna priloga kolektivne pogodbe določa:
- zneske najnižjih osnovnih plač,
- usklajevanje najnižjih osnovnih plač,
- višino regresa za letni dopust,
- višino povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem doma ali v tujini,
- višino nadomestila za ločeno življenje,
- višino terenskega dodatka in
- višino povračila stroškov prehrane med delom.
3. člen
Tretji odstavek 46. člena se spremeni, tako, da glasi:
(3) Delavec, ki dela več kot 10 ur, je upravičen do dodatnega povračila stroškov za prehrano v višini kot je določeno v tarifni prilogi.
4. člen
(1) Te spremembe in dopolnitve veljajo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 1. 2007 dalje.
(2) Določila te kolektivne pogodbe, ki se s temi spremembami in dopolnitvami ne spreminjajo, ostanejo v veljavi.
Ljubljana, dne 2. februarja 2007
Združenje delodajalcev Slovenije
v.d. generalni sekretar
France Kokalj l.r.
VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest d.d.
direktor
Bogdan Kočevar l.r.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
direktor
Ferdinand Veingerl l.r.
Ceste - kanalizacija storitve, d.o.o.
direktorica
Lena Korber l.r.
Projektiva
- inženiring Celje, d.d.
direktor
Rajko Pukl l.r.
KSS PERGAM
Sindikat cestnega
gospodarstva
Slovenije SCGS
predsednik
Ivan Ašenberger l.r.