Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

3037. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana, stran 4864.

Na podlagi 5. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 2. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana
1. člen
V odloku o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96), se doda nov 7. člen, ki glasi:
“Če je mestna zastava izvešena vertikalno, mora biti prva barva zastavine rute bela, druga barva pa zelena gledano od leve v desno. Grb na njej mora biti postavljen vertikalno, kar pomeni, da mora namišljena semitrala grbovega ščita soupadati z vertikalno semitralo zastavine rute, torej z delilno črto bele in zelene barvne proge na zastavi”.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Gospodarske družbe, zavodi, ustanove, društva in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Mestni občini Ljubljana, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba imena Ljubljana:
– v imenu;
– v zaščitnem znaku;
– v priznanjih, ki jih podeljujejo;
– v obliki spominskih daril in značk.
Mestni svet na predlog župana določi višino denarnega nadomestila za uporabo imena Ljubljana.
Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uporabljajo simbole brez zaprosila, če je z odlokom tako določeno.”
3. člen
V 13. členu se v oklepaju tretje alinee številka “12” nadomesti s številko “11”.
Za tretjo alineo se doda četrta alinea, ki glasi:
“– če ne uporablja take simbole Mestne občine Ljubljana, kot jih določa odlok (16. člen)”.
4. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“Vsebinska in slikovna predstavitev grba in zastave MOL sta sestavna dela tega odloka”.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba, objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 35/96.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/97
Ljubljana, dne 2. julija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti