Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2007 z dne 23. 2. 2007

Kazalo

739. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja, stran 1949.

Na podlagi 5. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja
1. člen
V 5. točki prvega odstavka 1. člena Sklepa o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja (Uradni list RS, št. 3/01; v nadaljevanju: Sklep) se besedilo, ki se glasi »(Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00)« zamenja z besedilom, ki se glasi »(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo)«.
2. člen
V Sklepu se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Vsi denarni zneski, navedeni v poročilu, morajo biti izraženi v eurih. Za preračun iz tuje valute v eure se uporablja srednji tečaj tečajnice Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan, na katerega se aktuarsko preverjanje nanaša.«
3. člen
V 8. členu Sklepa se začetek vsakega od prvih šest odstavkov, ki so označeni z »1.«, »2.«, »3.«, »4.«, »5.« in »6.«, zaporedoma nadomesti z besedilom, ki se glasi »(1)«, »(2)«, »(3)«, »(4)«, »(5)« in »(6)«.
4. člen
V 9. členu se začetek vsakega odstavka označi z besedilom, ki se glasi »(1)« oziroma »(2)«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Imenovani pooblaščeni aktuarji prvič pripravijo poročilo pooblaščenega aktuarja po določbah tega sklepa za poslovno leto 2007.
Ljubljana, dne 19. februarja 2007
EVA 2007-1611-0072
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.