Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007

Kazalo

583. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje, stran 1460.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ter 17. in 61. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji 30. 1. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
1. člen
V drugem odstavek 32. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 82/04) se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»Po izteku mandata upravnika se imenuje vršilec dolžnosti upravnika do uskladitve mandatov oziroma do izteka mandata dosedanjega umetniškega vodje. Dosedanji umetniški vodja opravlja od 1. 1. 2007 do 31. 8. 2008 funkcijo pomočnika upravnika za vodenje umetniškega dela (umetniški vodja), v skladu z zakonom in tem odlokom.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611000-00001/2007
Celje, dne 30. januarja 2007
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.