Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2007 z dne 12. 2. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

565. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ekonomskih conah (ZEC-B)
566. Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZVZ-UPB1)
567. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (uradno prečiščeno besedilo) (ZPDZC-UPB1)

MINISTRSTVA

568. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja
593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

569. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Prevalje
570. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem
571. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Mežica
572. Sklep o vsebini in obliki diplom Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana

OBČINE

Cankova

573. Dopolnitve Statuta Občine Cankova
574. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cankova
575. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova
576. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
577. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja KomunalCA d.o.o.
578. Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova

Celje

579. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2007
580. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008
581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje
582. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju javnega zavoda Poklicna gasilska enota Celje
583. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje
584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje
585. Odlok o zavarovanju drevesnih naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje
586. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Brezova

Radeče

587. Sklep o imenovanju pooblaščencev za dostop do informacij javnega značaja v občinski upravi Občine Radeče

Sevnica

588. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2007
589. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
590. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentrupert

591. Statut Občine Šentrupert

Žiri

592. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti