Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007

Kazalo

460. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti, stran 1293.

A N E K S št. 3
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/04, 79/05, 91/06)
1. člen
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti se četrti in peti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(4) Izhodiščne plače, povečane v skladu s tretjim odstavkom te točke, so po posameznih tarifnih razredih naslednje:
 +-----+----------------+---------+----------+
 |   |        |Relativno|Izhodiščne|
 |   | Tarifni razred |razmerje | plače v |
 |   |        |     |  EUR  |
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.  |Enostavna dela |  1,00 |  381,04|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II. |Manj zahtevna  |     |     |
 |   |dela      |  1,13 |  432,44|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|     |     |
 |   |dela      |  1,27 |  483,95|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV. |Zahtevna dela  |  1,40 |  535,41|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.  |Bolj zahtevna  |     |     |
 |   |dela      |  1,64 |  625,73|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI. |Zelo zahtevna  |     |     |
 |   |dela      |  2,13 |  809,76|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |     |     |
 |   |dela      |  2,51 |  956,99|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|     |     |
 |   |dela      |  3,19 | 1.214,66|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX. |Izjemno     |     |     |
 |   |pomembna,    |     |     |
 |   |najbolj zahtevna|     |     |
 |   |dela      |  3,67 | 1.398,69|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
in veljajo od meseca avgusta 2006 do julija 2007.
(5) Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih iz četrtega odstavka te točke, dodatno povečane za 2,1%, so naslednje:
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |   |         |Relativno|Izhodiščne|
 |   | Tarifni razred |razmerje | plače v |
 |   |         |     |  EUR  |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |I.  |Enostavna dela  |  1,00 |  389,04 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |II. |Manj zahtevna  |     |     |
 |   |dela       |  1,13 |  441,52 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna |     |     |
 |   |dela       |  1,27 |  494,11 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |IV. |Zahtevna dela  |  1,40 |  546,65 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |V.  |Bolj zahtevna  |     |     |
 |   |dela       |  1,64 |  638,87 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |VI. |Zelo zahtevna  |     |     |
 |   |dela       |  2,13 |  826,77 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |     |     |
 |   |dela       |  2,51 |  977,09 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna |     |     |
 |   |dela       |  3,19 | 1.240,16 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
 |IX. |Izjemno pomembna,|     |     |
 |   |najbolj zahtevna |     |     |
 |   |dela       |  3,67 | 1.428,06 |
 |   |         |     |     |
 +-----+-----------------+---------+----------+
in veljajo od meseca avgusta 2007 dalje.«
2. člen
Ostale določbe Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti ostanejo nespremenjene.
Ljubljana, dne 3. januarja 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in
papirno-predelovalno industrijo
predsednik UO
Branko Rožič l.r.
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.
Sindikat papirne
dejavnosti Slovenije
predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 23. 1. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005/6 o tem, da je Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celuloze, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/1.