Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007

Kazalo

459. Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti, stran 1293.

A N E K S št. 3
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 103/04, 79/05, 95/06)
1. člen
V 1. členu Aneksa št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Izhodiščne plače iz četrtega odstavka 1. točke te tarifne priloge se po posameznih tarifnih razredih povečajo za 2,15% in znašajo:
 +-----+----------------+---------+----------+
 |   |        |     |Izhodiščne|
 |   |        |     | plače v |
 |   | Tarifni razred |Relativno| EUR za |
 |   |        |razmerje | polni  |
 |   |        |     | delovni |
 |   |        |     |  čas  |
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.  |Enostavna dela |  1,00 |  379,29|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II. |Manj zahtevna  |     |     |
 |   |dela      |  1,10 |  415,69|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|     |     |
 |   |dela      |  1,22 |  462,61|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV. |Zahtevna dela  |  1,37 |  517,81|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.  |Bolj zahtevna  |     |     |
 |   |dela      |  1,56 |  590,71|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI. |Zelo zahtevna  |     |     |
 |   |dela      |  1,79 |  678,95|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |     |     |
 |   |dela      |  2,03 |  770,70|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|     |     |
 |   |dela      |  2,81 | 1.064,30|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX. |Izjemno     |     |     |
 |   |pomembna,    |     |     |
 |   |najbolj zahtevna|     |     |
 |   |dela      |  3,39 | 1.284,50|
 |   |        |     |     |
 +-----+----------------+---------+----------+
ter veljajo od meseca avgusta 2006 dalje.«
2. člen
Druge določbe Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti ostanejo nespremenjene.
Ljubljana, dne 3. januarja 2007
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tisk in medije
predsednica UO
mag. Rina Klinar l.r.
KSS PERGAM
predsednik
Dušan Rebolj l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednik
Zdravko Malnar l.r.
Sindikat grafične
dejavnosti Slovenije
predsednik
Metod Jerman l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 24. 1. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-11/2005/6 o tem, da je Aneks št. 3 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 10/1.