Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2007 z dne 6. 2. 2007

Kazalo

453. Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006, stran 1110.

Na podlagi drugega odstavka 275. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) ter 420. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obrazec za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog in način predložitve obrazca davčnemu organu.
2. člen
(1) Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) za dohodnino od dohodkov iz dejavnosti sestavi in predloži davčnemu organu davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del in ga izpolni v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca, ki je Priloga 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
(2) Zavezanec poleg podatkov na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika predloži tudi podatke na obrazcih, ki sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika in njegov sestavni del, ter podatke na obrazcih, ki so skupaj s posamezno metodologijo za izpolnjevanje posameznega obrazca Priloge 5 do 13 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Zavezanec, ki v skladu s prvim odstavkom 277. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) podatke na obrazcih, ki sta Prilogi 3 in 4 tega pravilnika, predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora v davčnem obračunu akontacije dohodnine, ki je Priloga 1 tega pravilnika, označiti, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.
3. člen
Zavezanec predloži davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, v papirni ali računalniški obliki. Navodilo za predložitev podatkov iz obrazca za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, v računalniški obliki je Priloga 14 tega pravilnika in njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-198/2006/11
Ljubljana, dne 26. januarja 2007
EVA 2006-1611-0168
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost