Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2007 z dne 2. 2. 2007

Kazalo

394. Pravilnik o dajanju podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, stran 909.

Na podlagi četrtega odstavka 350. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dajanju podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določata oblika in način dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih morajo plačilni zastopniki v skladu z določbami 10. podpoglavja petega dela Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) dajati pristojnemu davčnemu organu.
(2) Plačilni zastopnik mora v poročilu o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki je objavljen v Prilogi 1 in je sestavni del tega pravilnika, navesti vse podatke v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je sestavni del poročila.
2. člen
(1) Plačilni zastopnik mora Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije do 28. februarja tekočega leta dostaviti vse podatke v zvezi s plačili dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v preteklem letu.
(2) Plačilni zastopnik predloži podatke davčnemu organu v elektronski obliki z vložitvijo elektronskega obrazca skozi portal za registrirane uporabnike (osebni portal) sistema eDavki (http://eDavki.durs.si). Vsa potrebna navodila za registracijo v sistem in uporabo sistema, vključno s predpisano shemo XML elektronskih obrazcev, so objavljena na portalu sistema eDavki.
3. člen
(1) Ob statusnih spremembah plačilnih zastopnikov predloži podatke o izplačilih upravičenim lastnikom ali subjektom njihov pravni naslednik.
(2) Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
(3) Ob prenehanju obstoja plačilnega zastopnika iz drugih razlogov pošlje podatke pravna ali fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-346/2006/6
Ljubljana, dne 19. januarja 2007
EVA 2006-1611-0203
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost