Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1998 z dne 18. 9. 1998

Kazalo

2957. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Odranci, stran 4794.

Na podlagi 20. člena in 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in 12/96) je Občinski svet občine Odranci na 12. izredni seji dne, 10. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Odranci
1. člen
Za območje Občine Odranci se za volitve članov občinskega sveta določijo 3 volilne enote, v katerih se skupno voli devet članov.
2. člen
Volilne enote se oblikujejo tako, da se na približno enako število prebivalcev voli tri člane občinskega sveta, ter obsega volilno enoto območje večih ulic v naselju Odranci.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje ulic: Panonska, Dolinska, Kovaška, Sevranska, Prešernova in Žitna. Voli se tri člane.
2. volilna enota obsega območje ulic: Ravenska, Vezna, Vrtna, Cvetna, Ribiška, Ob Črncu in Mladinska. Voli se tri člane.
3. volilna enota obsega območje ulic: Štefana Kovača, Gasilska, Jugovska, Gajska, Mlinska, Naselje Gredice in Na kamni. Voli se tri člane.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne z dnem sprejema.
Št. 202-12/98
Odranci, dne 11. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.