Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19. 1. 2007

Kazalo

220. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2007, stran 548.

Na podlagi 2. in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2007
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december 2006 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2005, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):
1. Transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da:
– otroški dodatek znaša:
+----------------------------------+-----------------------------------------+
|                 | Znesek otroškega dodatka za posameznega |
|                 |       otroka v eurih       |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|Dohodek na družinskega člana v % |1. otrok |2. otrok |  3. in naslednji  |
|povprečne plače RS        |     |     |    otrok    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|Do 15%              | 94,44 | 103,89 |    113,34    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 15% do 25%          | 80,75 | 89,27 |    97,73    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 25% do 30%          | 61,55 | 68,78 |    76,00    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 30% do 35%          | 48,54 | 55,39 |    62,36    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 35% do 45%          | 39,69 | 46,32 |    52,91    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 45% do 55%          | 25,15 | 31,48 |    37,77    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 55% do 75%          | 18,86 | 25,15 |    31,48    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
|nad 75% do 99%          | 16,42 | 22,71 |    29,00    |
+----------------------------------+---------+---------+---------------------+
– dodatek za nego otroka znaša 90,08 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 180,21 eurov,
– se delno plačilo za izgubljeni dohodek valorizira za 0,49%,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 350,73 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 427,72 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 250,26 eurov,
– starševski dodatek znaša 175,15 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 243,12 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 110,10 eurov,
– se denarna socialna pomoč uskladi za indeks cen življenjskih potrebščin v višini 2,5%,
– se denarno nadomestilo brezposelnim uskladi za indeks cen življenjskih potrebščin v višini 2,5%,
– se starševska nadomestila valorizirajo za 1,18%,
– se osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost valorizira za 0,49%,
– se republiške štipendije valorizirajo za 0,49%,
– se Zoisove štipendije valorizirajo za 0,49%,
– se štipendije za brezposelne osebe valorizirajo za 0,49%,
– se kadrovske štipendije valorizirajo za 0,49%.
2. Transferji, ki se izplačujejo iz proračunov občin, se uskladijo tako, da se:
– kadrovske štipendije valorizirajo za 0,49%,
– delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se izplačuje družinskemu pomočniku, valorizira za 0,49%.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da v letu 2007 znaša 205,57 eurov.
III.
Za vse transferje iz 3. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi drugega odstavka 7. člena ZUTPG uskladitev v letu 2007 ne opravi.
IV.
Usklajeni zneski se uporabljajo od 1. januarja 2007.
Št. 66302-1/2007
Ljubljana, dne 15. januarja 2007
EVA 2007-2611-0061
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve