Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5940. Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007, stran 15918.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) ter 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05), 31. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence objavlja
Z N E S E K M I N I M A L N E P R E M I J E
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence za leto 2007
I.
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2005 (Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 117/05), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2007 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, ki ga Statistični urad Republike Slovenije objavlja v Uradnem listu RS, za toliko odstotkov, za kolikor je povprečna plača za obdobje januar – oktober leta 2006 porasla v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar – oktober leta 2005 tako, da znaša 21,04 €.
II.
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določene v prejšnji točki tega sklepa, in dodatne premije, določene s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/05), po premijskih razredih znašajo:
+----------+------------+----------------------+----------------+
|Premijski | Minimalna | Dodatna premija na | Skupna premija |
| razred | premija od |  dopolnjena leta  | od 1. januarja |
|     | 1. januarja|   delovne dobe   |   2007   |
|     |  2007  |           |        |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
| zap. št. |   v €  |  Leta  |  v €  |   v €    |
|     |      | delovne |     |        |
|     |      | dobe na |     |        |
|     |      |  dan  |     |        |
|     |      | 01.08.2003|     |        |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  1   |  21,04  |   0   |  0,00  |   21,04   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  2   |  21,04  |   1   |  0,62  |   21,66   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  3   |  21,04  |   2   |  1,25  |   22,29   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  4   |  21,04  |   3   |  1,87  |   22,91   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  5   |  21,04  |   4   |  2,50  |   23,54   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  6   |  21,04  |   5   |  3,13  |   24,17   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  7   |  21,04  |   6   |  3,75  |   24,79   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  8   |  21,04  |   7   |  4,37  |   25,41   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  9   |  21,04  |   8   |  5,00  |   26,04   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  10  |  21,04  |   9   |  5,63  |   26,67   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  11  |  21,04  |   10  |  6,25  |   27,29   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  12  |  21,04  |   11  |  6,87  |   27,91   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  13  |  21,04  |   12  |  7,50  |   28,54   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  14  |  21,04  |   13  |  8,12  |   29,16   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  15  |  21,04  |   14  |  8,75  |   29,79   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  16  |  21,04  |   15  |  9,38  |   30,42   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  17  |  21,04  |   16  |  10,00 |   31,04   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  18  |  21,04  |   17  |  10,62 |   31,66   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  19  |  21,04  |   18  |  11,25 |   32,29   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  20  |  21,04  |   19  |  11,87 |   32,91   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  21  |  21,04  |   20  |  12,58 |   33,62   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  22  |  21,04  |   21  |  13,28 |   34,32   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  23  |  21,04  |   22  |  13,99 |   35,03   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  24  |  21,04  |   23  |  14,78 |   35,82   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  25  |  21,04  |   24  |  15,57 |   36,61   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  26  |  21,04  |   25  |  16,36 |   37,40   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  27  |  21,04  |   26  |  17,24 |   38,28   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  28  |  21,04  |   27  |  18,12 |   39,16   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  29  |  21,04  |   28  |  19,00 |   40,04   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  30  |  21,04  |   29  |  20,01 |   41,05   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  31  |  21,04  |   30  |  21,03 |   42,07   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  32  |  21,04  |   31  |  22,04 |   43,08   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  33  |  21,04  |   32  |  23,18 |   44,22   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  34  |  21,04  |   33  |  24,33 |   45,37   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  35  |  21,04  |   34  |  25,47 |   46,51   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
|  36  |  21,04  | 35 in več |  26,75 |   47,79   |
+----------+------------+-----------+----------+----------------+
III.
Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in usklajeni zneski skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in vplačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar leta 2007.
Branimir Štrukelj l.r.
Predsednik
Odbora sklada

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina