Uradni list

Številka 137
Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 137/2006 z dne 27. 12. 2006

Kazalo

5794. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2007, stran 15492.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 18. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2007
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Odlokom o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 39/06).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2006.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2006.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3. 2007. Če proračun za leto 2007 do tega roka ne bo sprejet, se lahko začasno financiranje na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 403.03-1/2005
Miren, dne 18. decembra 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost