Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2006 z dne 22. 12. 2006

Kazalo

5692. Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, stran 15363.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o organizaciji, materialu in opremi
za prvo pomoč na delovnem mestu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa ukrepe delodajalca za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu.
2. člen
Cilji prve pomoči so ohraniti življenje poškodovanim, nenadno obolelim ali akutno zastrupljenim delavcem, preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in poskrbeti za strokovno medicinsko pomoč.
3. člen
(1) Delodajalec mora za zagotavljanje prve pomoči na delovnem mestu sprejeti potrebne ukrepe z določitvijo števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in zagotovitvijo potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč.
(2) Delodajalec določi število delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči, in potreben material ter opremo za prvo pomoč, upoštevaje nevarnosti na delovnem mestu in v delovnem procesu, organizacijo delovnega procesa, število zaposlenih delavcev, število posebno ogroženih delavcev v delovnem procesu, število delovnih izmen in krajevno ločenih enot, pogostost poškodb pri delu in oddaljenost najbližje službe medicinske pomoči.
(3) Pri določitvi števila delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči in materiala in opreme za prvo pomoč, delodajalec upošteva tudi število drugih oseb, ki so običajno navzoče v delovnem procesu.
II. PRVA POMOČ
1. Usposobljeni delavci
4. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da je v delovnem procesu vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
(2) Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči.
5. člen
Delodajalec mora zagotoviti, da je vsak delavec seznanjen s tem, kateri delavci so usposobljeni za izvajanje ukrepov prve pomoči.
2. Material in oprema za prvo pomoč
6. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da je na vsakih 50 zaposlenih delavcev oziroma na vsako delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
(2) Delodajalec mora pri izvajanju del, pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod pri delu, zagotoviti, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev oziroma na delovno enoto na razpolago vsaj ena omarica za prvo pomoč.
(3) Delodajalec mora zagotoviti, da je v omarici za prvo pomoč vedno ta sanitetni material:
– povoj za prvo pomoč vrste 1      5 kosov
– povoj za prvo pomoč vrste 2      2 kosa
– krep povoj 8 cm x 5 m         5 kosov
– krep povoj 10 cm x 5 m        2 kosa
– povoj iz mula 6 cm x 4 m       5 kosov
– povoj iz mula 10 cm x 4 m       5 kosov
– obliž z blazinico 10 x 4 cm      5 kosov
– obliž z blazinico 10 x 8 cm      5 kosov
– sanitetna vata 100g          1 kos
– trikotna ruta             5 kosov
– lepilni trak 2 cm x 1 m        1 kos
– lepilni trak 2 cm x 5 m        1 kos
– sterilni zloženec 5 x 5 cm –16 sl   5 kosov
– sterilni zloženec 10 x 10 cm     5 kosov
– vpojna sterilna gaza 0,4m˛      1 kos
– vpojna sterilna gaza 0,8m˛      1 kos
– varnostne sponke           5 kosov
– škarje z zaobljeno konico       1 kos
– prvi povoj za opekline (aluplast)
  kompresa 50 x 60 cm         1 kos
– komprese za opekline (aluplast)
 5 x 9 cm               1 škatlica (10 kosov)
– rokavice iz lateksa          5 parov
– priročnik o prvi pomoči        1 kos
– pribor za zapisovanje podatkov
 o porabljenem materialu        1 kos.
7. člen
Kadar iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek poškodb, delodajalec na predlog pooblaščenega zdravnika zagotovi poleg vsebine omarice za prvo pomoč tudi drug sanitetni material, sredstva in opremo.
8. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da je omarica za prvo pomoč na lahko dostopnem mestu in vedno na razpolago in da se vsebina omarice sproti dopolnjuje z veljavnim sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, količina, datum, uporabnik) se zapiše.
(2) Omarica za prvo pomoč mora imeti na zunanji strani znak rdečega križa, na njej pa morajo biti napisani:
– telefonska številka centra za obveščanje – 112;
– naslov in telefonska številka pooblaščenega zdravnika;
– naslov in telefonska številka najbližjega zdravstvenega zavoda;
– ime in delovno mesto delavca, usposobljenega za izvajanje prve pomoči.
3. Organiziranje in izvajanje prve pomoči
9. člen
(1) Pri končni določitvi in razporeditvi delavcev, usposobljenih za izvajanje prve pomoči ter materiala in opreme za prvo pomoč, delodajalec upošteva vsa merila iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika in predloge pooblaščenega zdravnika.
(2) Na delovnih mestih, na katerih delavci opravljajo delo na lokacijsko oddaljenih ali odročnih krajih, delodajalec sprejme dodatne oziroma posebne ukrepe za zagotavljanje prve pomoči, kot na primer posebno usposabljanje delavcev, zagotovitev komunikacijske opreme, potrebnega materiala in opreme za prvo pomoč in drugo.
10. člen
(1) Prva pomoč traja toliko časa, da se poškodovani, nenadno oboleli osebi ali akutno zastrupljeni osebi zagotovi strokovna medicinska prva pomoč.
(2) Klicanje nujne medicinske pomoči nikakor ne sme biti razlog, da se opusti izvajanje neposredne in takojšnje prve pomoči.
4. Usposabljanje oseb za prvo pomoč
11. člen
(1) Usposabljanje delavcev za prvo pomoč izvajajo pravne osebe, ki imajo pooblastilo za usposabljanje za prvo pomoč, v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Program usposabljanja delavcev za prvo pomoč vsebuje teoretični in praktični del in mora biti prilagojen nevarnostim na delovnem mestu in usklajen s pooblaščenim zdravnikom.
(3) Osnovni program usposabljanja delavcev za prvo pomoč, ki traja 6–8 ur z izpitom oziroma preizkusom usposobljenosti, zajema vsaj te vsebine:
– uvodni, splošni del,
– nezavest, odzivnost,
– TPO – temeljni postopki oživljanja,
– krvavitve,
– šok,
– nagle zastrupitve,
– poškodbe, rane,
– opekline,
– poškodbe kosti in sklepov,
– nenadna nagla obolenja,
– najpogostejše poškodbe na delovnem mestu, njihovo preprečevanje in ustrezno ukrepanje,
– sklep in ovrednotenje usposabljanja.
(4) Kadar je zaradi posebnih nevarnosti na delovnem mestu potrebno, da so delavci, z dodatnim ali posebnim znanjem usposobljeni za izvajanje prve pomoči, se na predlog pooblaščenega zdravnika za delavce izvede dodatno usposabljanje.
12. člen
(1) Delavci, določeni za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, morajo izpit iz prve pomoči opraviti vsakih pet let.
(2) Šteje se, da so za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu po tem pravilniku usposobljeni zdravstveni delavci, pripadniki enot za prvo pomoč Civilne zaščite ter delavci, ki so v zadnjih petih letih opravili izpit iz prve pomoči za voznike motornih vozil.
III. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju reševalne službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/1971).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-3/2006
Ljubljana, dne 29. novembra 2006
EVA 2006-2611-0029
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
mag. Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti