Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1998 z dne 14. 8. 1998

Kazalo

2646. Aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje, stran 4202.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi aneksa k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje
Objavljam aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 7. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 2. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) sta Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 7. 1998 in upravni odbor Kluba študentov celjske regije na seji dne 30. 7. 1998 sprejela
A N E K S
k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje
1. člen
V pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje (Uradni list RS, št. 20/98) se 2. člen spremeni in glasi:
“Zavod nastopa v pravnem prometu s tretjimi osebami z imenom: Mladinski center Celje, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem mladih.
Skrajšano ime zavoda glasi: Mladinski center Celje.
Sedež zavoda je Mariborska 2, Celje.
2. člen
Ta aneks k pogodbi začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02200-6/97
Celje, dne 28. julija 1998.
Predsednica
skupščine Kluba študentov
celjske regije
Teja Tamše l. r.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.