Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2006 z dne 9. 11. 2006

Kazalo

4832. Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP), stran 11836.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o določitvi minimalne plače (ZDMP)
Razglašam Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. oktobra 2006.
Št. 001-22-145/06
Ljubljana, dne 3. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOLOČITVI MINIMALNE PLAČE (ZDMP)
1. člen
S tem zakonom se določa način usklajevanja minimalne plače, ki pripada zaposlenemu oziroma zaposleni za delo s polnim delovnim časom, in znesek minimalne plače za opravljeno delo za čas od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007, ter zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje.
Minimalna plača je določena v mesečnem znesku in se lahko izplačuje v nižjem, sorazmernem znesku le pri zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega.
2. člen
Minimalna plača se 1. avgusta vsako leto poveča za pričakovano rast cen življenjskih potrebščin v letu, ki jo kot podlago za pripravo državnega proračuna sprejme Vlada Republike Slovenije.
Znesek minimalne plače na podlagi navedene ocene in po posvetovanju s socialnimi partnerji ugotovi minister oziroma ministrica, pristojna za delo, in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Ob upoštevanju pričakovane rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2006 in dogovorjenih odstotkov povečanja plač v kolektivnih pogodbah za javni in zasebni sektor za leto 2006 se veljavni znesek minimalne plače za opravljeno delo od 1. avgusta 2006 do 31. julija 2007 poveča za 2% in je 125.052 tolarjev.
4. člen
Za odstotek iz prejšnjega člena se poveča tudi veljavna zajamčena plača, ki se uporablja kot osnova za odmero pravic na podlagi posebnih zakonov, tako da je od 1. avgusta 2006 56.970 tolarjev.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/06-21/1
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EPA 1010-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti