Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2006 z dne 27. 10. 2006

Kazalo

4704. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora, stran 11520.

Na podlagi 12. in 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je župan Občine Dobrna dne 20. 10. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave
za območje Zora
1. člen
Na osnovi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) se razgrne predlog Odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora.
2. člen
Predlog iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna. Ogled je možen v času uradnih ur, in sicer trideset (30) dni v času od 13. 11. 2006 do 13. 12. 2006.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi skupna javna obravnava predloga odloka občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Zora, ki bo v torek, dne 21. 11. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Dobrna.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pisno pošljejo na Občino Dobrna. Pripombe se lahko posredujejo tudi na elektronski naslov obcina@dobrna.si (v rubriko predmet navesti ključne besede »LN Zora«) do konca javne razgrnitve.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35000-0024-3/2006-1
Dobrna, dne 20. oktobra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost