Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2589. Odlok o imenovanju ulic v Občini Vitanje, stran 4121.

Občinski svet občine Vitanje je na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št.11/80) in 10., 98., 100., 101., 105. in 110. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) ter 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) in na predlog Trške skupnosti Občine Vitanje na 37. redni seji dne 4. 6. 1998 in na 38. redni seji dne 15. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o imenovanju ulic v Občini Vitanje
1. člen
Ulica od “Fužin do Kiteka” se imenuje KOVAŠKA CESTA.
Ulica KOVAŠKA CESTA zajema naslednje hišne številke Vitanje 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 14, 12, 9, 10, 11, 11a, 8, 7, 110, 6, 6a, 109, 5, 5a, 4, 3, 2, 1.
2. člen
Ulica “Od Fijavžov do Vidiniča in do Pirhovega mostu” se imenuje GRAJSKI TRG.
Ulica TRG zajema naslednje hišne številke : Vitanje 27, 28, 29, 29a, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 68, 69, 67, 67a, 59, 58, 57, 56, 56a, 55, 54, 53, 50, 49, 46, 45, 42, 41, 38, 37, 36, 35, 32, 31, 30, 30a, 63, 60, 60a, 60b, 61, 62, 62a in 66.
3. člen
Ulica “Novo naselje Kompoševo” se imenuje ANTONOVA ULICA.
ANTONOVA ULICA zajema naslednje hišne številke: Vitanje 65, 64, 64a, 64b, 64c in 64d.
4. člen
Ulica “Od Pirhovega do Tišlerjevega mostu” se imenuje NA VASI.
Ulica VAS zajema naslednje hišne številke : Vitanje 70, 72, 73, 74, 74a, 75, 76, 77, 112, 113, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 80, 118, 116, 84 in 88a.
5. člen
Ulica “Od Tišlerjevega mostu do Ferbarja” se imenuje DOLIŠKA CESTA.
Ulica DOLIŠKA CESTA zajema naslednje hišne številke: Vitanje 96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 104, 103, 167, 108, 139, 140, 141, 107, 143, 142 in 142a.
6. člen
Ulica “Od Spodnje Kuzmanove žage do Livarstva Oprešnik” se imenuje CESTA NA ROGLO.
Ulica RAKOVŠKA CESTA zajema naslednje hišne številke: Vitanje 101, 102 in 102a.
7. člen
Ulica “Od šole proti Stranicam” se imenuje KONJIŠKA CESTA.
Ulica KONJIŠKA CESTA zajema naslednje hišne številke: Vitanje 95, 91, 151, 89a, 114, 144, 145, 146, 146a, Stenica 5 in Skomarje 77.
Za omenjeni hišni številki Stenica 5 in Skomarje 77 se zmanjšata naselji Stenica in Skomarje in na drugi strani poveča naselje Vitanje.
8. člen
Ulica “Na Tičnico” se imenuje TIČNICA.
Ulica TIČNICA zajema naslednje hišne številke: Vitanje 92, 92a, 93 in 94.
9. člen
Ulica “Od bloka 117, do gasilskega doma in Hlasteca” se imenuje NA GMAJNI.
Ulica NA GMAJNI zajema naslednje hišne številke: Vitanje 117, 71, 71a, 71b, 163, 75, 111, 128, 150, 115, 133, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 25 in 26.
10. člen
Ulica “Pod Hriberco” se imenuje POD HRIBERCO.
Ulica POD HRIBERCO zajema naslednje hišne številke: : Vitanje 88, 89, 24, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 90, 195 in 196.
11. člen
Ulica “ Spodnja na Jeromlovem” se imenuje CVETLIČNA ULICA.
Ulica CVETLIČNA ULICA zajema naslednje hišne številke: Vitanje 179, 177, 175, 174, 173, 168, 170, 172, 171, 176, 178, 180, 182, 185.
12. člen
Ulica “Zgornja na Jeromlovem” se imenuje POD STENICO.
Ulica POD STENICO zajema naslednje hišne številke: Vitanje 162, 183, 184, 188, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194.
13. člen
Ulica “Na Štajnhofu” se imenuje ŠTAJNHOF.
Ulica ŠTAJNHOF zajema naslednje hišne številke: Vitanje 147, 148, 154, 152, 155, 156, 156a, 169, 165, 149, 159, 153, 158, 157, 161, 160, 166, 164, 197, 23.
14. člen
Meje območij naselij in statističnih okolišev so prikazana v kartografskih prikazih registra območij teritorialnih enot v merilu 1:5000, območja ulic pa v kartografskih prikazih evidenc hišnih številk v merilu 1:5000, v katerih je prikazano oštevilčenje stavb znotraj naselij oziroma ulic. Kartografski prikaz registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk so sestavni del tega odloka.
Kartografske prikaze iz prejšnjega odstavka vodi Območna Geodetska uprava Celje izpostava Slovenske Konjice in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.
15. člen
Vsi subjekti, ki opredeljujejo, izkazujejo ali analizirajo podatke po naseljih in ulicah, morajo uporabljati območja, imena in šifre, ki so določene s tem odlokom, oziroma se vodijo v registru območij teritorialnih enot in evidenc hišnih številk.
16. člen
Spremembe območij naselij ter imen naselij in ulic Območna Geodetska uprava Celje izpostava Slovenske Konjice evidentira v registru območij teritorialnih enot in evidenci hišnih številk.
Če spremembe vplivajo na oštevilčenje stavb v naselju, je Območna Geodetska uprava Celje izpostava Slovenske Konjice dolžna določiti nove hišne številke v roku enega meseca ter izvesti označitev stavb v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
Območna Geodetska uprava Celje izpostava Slovenske Konjice po potrebi objavi prečiščen seznam naselij in ulic v Občini Vitanje.
17. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Stroški prenumeracije zgradbe gredo v breme proračuna Občine Vitanje.
Hišne številke ulic v Občini Vitanje morajo imeti enotno barvo hišnih tablic, in sicer zeleno.
18. člen
Območna Geodetska uprava Celje izpostava Slovenske Konjice mora predlagana poimenovanja ulic v Občini Vitanje izvršiti v roku treh mesecev.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-038/98-04
Vitanje, dne 15. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost