Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2588. Odlok o preimenovanju naselij v Občini Vitanje, stran 4121.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90) in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) in 71., 72. in 73. člena poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Vitanje na 38. redni seji dne 15. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o preimenovanju naselij v Občini Vitanje
1. člen
S tem odlokom se preimenujejo zemljepisna imena naselij v Občini Vitanje, in sicer:
1. naselje Paka – del se preimenuje v naselje z imenom Paka;
2. naselje Skomarje – del se preimenuje v naselje z imenom Vitanjsko Skomarje.
2. člen
Meje naselij ostanejo nespremenjene.
3. člen
Spremembe po tem odloku evidentira GURS – izpostava Slovenske Konjice v evidenci RPE.
GURS – izpostava Slovenske Konjice je dolžna v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
Stroške izdelave nove tablice nosi Občina Vitanje. Tablice morajo biti enotne zelene barve.
4. člen
Upravna enota Slovenske Konjice izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku treh mesecev po uveljavitvi sprememb.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-038/98-03
Vitanje, dne 15. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost