Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006

Kazalo

4439. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, stran 10517.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zneskih nadomestil za privatno in drugo
lastno reproduciranje
1. člen
S to uredbo se določa višina zneskov nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje, ki se izvrši pod pogoji iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZASP), in jih imetnikom avtorske in sorodnih pravic plačujejo zavezanci iz prvega odstavka 38. člena ZASP.
2. člen
Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno snemanje, znaša za posamezno napravo, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča:
1. analogno reproduciranje avdio in/ali vizualnih del ter je temu namenjena, in sicer:
a) naprava za tonsko snemanje:
– kasetofon,
– magnetofon in
– druga podobna naprava         120 SIT;
b) naprava za vizualno snemanje:
– videorekorder in
– druga podobna naprava         900 SIT;
2. digitalno reproduciranje avdio in/ali vizualnih ter pisanih del, in sicer:
a) naprava, ki je izključno namenjena reproduciranju avdio in/ali vizualnih del:
– zapisovalnik avdio CD,
– zapisovalnik avdio/video DVD,
– zapisovalnik MD (minidisk) in
– druga podobna naprava        1500 SIT;
b) naprava, ki ni izključno namenjena reproduciranju avdio in/ali vizualnih del:
– računalniška enota CD,
– računalniška enota DVD in
– druga podobna naprava         200 SIT.
3. člen
Nadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje varovanih del, ki se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali slike, znaša za posamezen prazni nosilec zvoka in/ali slike, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča:
1. analogni zapis avdio in/ali vizualnih del ter je temu namenjen, in sicer:
– avdiokaseta,
– videokaseta,
– magnetofonski trak in
– drug podoben nosilec:
a) v trajanju do 180 minut        23 SIT,
b) v trajanju nad 180 minut       46 SIT;
2. digitalni zapis avdio in/ali vizualnih ter pisanih del, in sicer:
a1) nosilec, ki je izključno namenjen reproduciranju avdio in/ali vizualnih del:
– avdio CD,
– video DVD,
– MD (minidisk) in
– drug podoben nosilec
za vsakih začetih 90 minut snemalnega časa  32 SIT;
a2) nosilec z integrirano spominsko enoto in predvajalnikom, ki je izključno namenjen reproduciranju avdio in/ali vizualnih del:
– za nosilce do vključno 2 GB zmogljivosti  1000 SIT,
– za nosilce nad 2 GB zmogljivosti      2000 SIT;
b) nosilec, ki ni izključno namenjen reproduciranju avdio in/ali vizualnih del:
– podatkovni CD,
– podatkovni DVD,
– računalniški trdi disk,
– spominska kartica (na primer: CF, SD, SDHC),
– nosilec z integrirano spominsko enoto in predvajalnikom, ki ni izključno
namenjen reproduciranju digitalnih avdio in/ali vizualnih del (na primer:
mobilni telefon, dlančnik), in
– drug podoben nosilec
za vsakih začetih 1 GB zmogljivosti      8 SIT, vendar
                    ne več kot 4000 SIT.
4. člen
(1) Nadomestilo za fotokopiranje, ki se plačuje pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, znaša za posamezno napravo, ki po deklaraciji proizvajalca omogoča:
– fotokopiranje ali fotokopiranju podobno tehniko reproduciranja (faks, tiskalnik, fototiskalnik in druge podobne naprave) z učinkom:
a) do 3 kopije/strani na minuto           500 SIT
b) do 12 kopij/strani na minuto           2000 SIT
c) od 13 do 36 kopij/strani na minuto        3000 SIT
d) od 36 do 72 kopij/strani na minuto        5000 SIT
e) nad 72 kopij/strani na minuto          7000 SIT
f) optični bralnik (skener) ne glede na učinek   500 SIT.
(2) Pri napravah iz tega člena, ki omogočajo izdelavo kopij izključno v črno-beli tehniki, znaša nadomestilo polovico zgoraj določenega zneska.
5. člen
Nadomestilo za fotokopiranje, ki se plačuje od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede na njihovo verjetno število, znaša za vsako fotokopijo, narejeno za prodajo fizičnim osebam: 1 SIT.
6. člen
(1) Nadomestilo iz 2. in 3. člena te uredbe se plačuje za vsako posamezno napravo ali nosilec ne glede na to, ali se lahko uvozi ali proda samostojno ali kot del druge naprave.
(2) Za naprave in nosilce iz 2., 3. in 4. člena te uredbe, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v različne tarifne razrede, se višina nadomestila odmeri po tisti od tarif, ki je najvišja.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 63/98).
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-24/2006/10
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2111-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti