Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4268. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije, stran 10247.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98)
 
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za zavarovalstvo
Slovensko zavarovalno združenje
kot predstavnik delodajalcev
 
in
 
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
kot predstavnik delojemalcev
sklepata
A N E K S
k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije
1. člen
Podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti zavarovalstva določamo s tem aneksom rast osnovnih plač v letu 2006 za delavce, zaposlene pri delodajalcih, za katere se uporablja kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije.
2. člen
Izhodiščne plače, izplačane po kolektivni pogodbi zavarovalstva, se s 1. 8. 2006 povečajo za 2,0%.
Dodatno se oblikuje 0,2% od mase za osnovne plače za izvajanje nagrajevanja delavcev.
3. člen
Zneska uskladitve za leto 2004 in 2005, določena v Aneksu h KP za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/05 in 83/05), ki znašata skupaj 14.350,00 tolarjev, se nadalje mesečno izplačujeta do izteka veljavnosti aneksa.
4. člen
Podpisniki se strinjamo, da se neto plača za september 2006 in dalje prikaže v valutah SIT in EUR, upoštevajoč uradni menjalni tečaj.
5. člen
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na osnovi produktivnosti dela lahko dogovorita za višje usklajevanje plač, kot je določeno v 2. členu tega aneksa.
6. člen
V primeru spora se uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe.
7. člen
Aneks začne veljati z dnem podpisa in se uporablja do 31. 12. 2007. Aneks se objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 12. septembra 2006
 
Podpisniki:
 
Predstavnik delojemalcev:
 
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Sekretar
Drago Ščernjavič l.r.
 
Predstavniki delodajalcev:
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za zavarovalstvo
mag. Miro Kaluža l.r.
 
Slovensko zavarovalno združenje
mag. Miro Kaluža l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 12. 9. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-3/2004/6 o tem, da je Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zap. št. 14.