Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2006 z dne 29. 9. 2006

Kazalo

4254. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin, stran 10222.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o območjih in imenih katastrskih občin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa območja in imena katastrskih občin, spremembe območij in imen ter način spreminjanja območij in imen katastrskih občin.
II. OBMOČJA KATASTRSKIH OBČIN
2. člen
(območja katastrskih občin)
(1) Republika Slovenija je zaradi vodenja podatkov o zemljiščih razdeljena na katastrske občine.
(2) Območja katastrskih občin so evidentirana v zemljiškem katastru.
3. člen
(sprememba območja katastrske občine)
Območje katastrske občine se lahko spremeni zaradi:
– izločitve ene ali več parcel iz ene katastrske občine in priključitve teh parcel drugi katastrski občini;
– spremembe mej parcel, ki ležijo ob meji katastrske občine, ali združitve dveh ali več parcel, ki ležijo ob meji katastrske občine v različnih katastrskih občinah.
4. člen
(postopek spreminjanja območja katastrske občine zaradi izločitve ene ali več parcel iz ene katastrske občine in priključitev teh parcel drugi katastrski občini)
(1) Postopek spreminjanja območja katastrske občine zaradi izločitve ene ali več parcel iz ene katastrske občine in priključitve teh parcel drugi katastrski občini se uvede na predlog vodje krajevno pristojne organizacijske enote Geodetske uprave Republike Slovenije.
(2) Če je predlog zaradi smotrnosti, urejenosti in večje preglednosti zemljiškega katastra utemeljen, Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) izda sklep o dovolitvi spremembe območja katastrske občine.
5. člen
(postopek spreminjanja območja katastrske občine zaradi spremembe mej parcel, ki ležijo ob meji katastrske občine, ali zaradi združitev dveh ali več parcel, ki ležijo ob meji katastrske občine v različnih katastrskih občinah)
Geodetska uprava na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju urejene meje ali dokončne odločbe o evidentiranju spremenjene meje po uradni dolžnosti evidentira spremembo območja katastrske občine v zemljiškem katastru in registru prostorskih enot.
III. IME IN IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
KATASTRSKIH OBČIN
6. člen
(ime in identifikacijska številka katastrske občine)
(1) Katastrska občina ima ime in enolično, v okviru Republike Slovenije določeno identifikacijsko številko.
(2) Katastrske občine, določene po zaporednih identifikacijskih številkah in z imenom, so:
1 Hodoš, 2 Suhi Vrh, 3 Dolenci, 4 Budinci, 5 Markovci, 6 Čepinci, 7 Lucova, 8 Neradnovci, 9 Martinje, 10 Boreča, 11 Ženavlje, 12 Šulinci, 13 Stanjevci, 14 Gornji Petrovci, 15 Adrijanci, 16 Peskovci, 17 Šalovci, 18 Krplivnik, 19 Domanjševci, 20 Križevci, 21 Panovci, 22 Kukeč, 23 Trdkova, 24 Matjaševci, 25 Dolič, 26 Kuzma, 27 Gornji Slaveči, 28 Sotina, 29 Serdica, 30 Ocinje, 31 Kramarovci, 32 Nuskova, 33 Rogašovci, 34 Sveti Jurij, 35 Fikšinci, 36 Večeslavci, 37 Dolnji Slaveči, 38 Grad, 39 Vidonci, 40 Otovci, 41 Mačkovci, 42 Prosečka vas, 43 Kovačevci, 44 Poznanovci, 45 Radovci, 46 Kruplivnik, 47 Motovilci, 48 Pertoča, 49 Ropoča, 50 Gerlinci, 51 Krašči, 52 Vadarci, 53 Bodonci, 54 Pečarovci, 55 Dankovci, 56 Kuštanovci, 57 Košarovci, 58 Dolina, 59 Moščanci, 60 Vaneča, 61 Šalamenci, 62 Zenkovci, 64 Beznovci, 65 Topolovci, 66 Domajinci, 67 Gornji Črnci, 68 Korovci, 69 Cankova, 70 Skakovci, 71 Strukovci, 72 Puževci, 73 Lemerje, 74 Brezovci, 75 Predanovci, 76 Gorica, 77 Puconci, 78 Sebeborci, 79 Bokrači, 80 Krnci, 81 Ivanovci, 82 Kančevci, 83 Lončarovci, 84 Ratkovci, 85 Berkovci, 86 Ivanjševci, 87 Središče, 88 Prosenjakovci, 89 Selo, 90 Fokovci, 91 Andrejci, 92 Moravci, 93 Tešanovci, 94 Vučja Gomila, 95 Čikečka vas, 96 Pordašinci, 97 Motvarjevci, 98 Bukovnica, 99 Filovci, 100 Bogojina, 101 Ivanci, 102 Mlajtinci, 103 Lukačevci, 104 Rakičan, 105 Murska Sobota, 106 Noršinci, 107 Martjanci, 108 Nemčavci, 109 Markišavci, 110 Polana, 111 Černelavci, 112 Veščica, 113 Kupšinci, 114 Vanča vas, 115 Rankovci, 116 Borejci, 117 Krajna, 118 Gederovci, 119 Sodišinci, 120 Murski Petrovci, 121 Petanjci, 122 Tišina, 123 Tropovci, 124 Gradišče, 125 Murski Črnci, 126 Satahovci, 127 Krog, 128 Bakovci, 129 Gančani, 130 Lipa, 131 Beltinci, 132 Bratonci, 133 Lipovci, 134 Dokležovje, 135 Ižakovci, 136 Melinci, 137 Odranci, 138 Trnje v Prekmurju, 139 Žižki, 140 Črenšovci, 141 Gornja Bistrica, 142 Srednja Bistrica, 143 Dolnja Bistrica, 144 Kobilje, 145 Žitkovci, 146 Dobrovnik, 147 Strehovci, 148 Renkovci, 149 Turnišče, 150 Gomilica, 151 Brezovica v Prekmurju, 152 Nedelica, 153 Radmožanci, 154 Kamovci, 155 Genterovci, 156 Mostje pri Lendavi, 157 Dolga vas pri Lendavi, 158 Banuta, 159 Mala Polana, 160 Velika Polana, 161 Hotiza, 162 Kapca, 163 Kot pri Muri, 164 Gaberje, 165 Lakoš, 166 Lendava, 167 Čentiba, 168 Dolina pri Lendavi, 169 Petišovci, 170 Pince, 171 Vratji Vrh, 172 Vratja vas, 173 Podgorje, 174 Konjišče, 175 Drobtinci, 176 Grabe, 177 Nasova, 178 Žiberci, 179 Žepovci, 180 Črnci, 181 Apače, 182 Segovci, 183 Lutverci, 184 Gornja Radgona, 186 Mele, 187 Črešnjevci, 188 Police, 189 Hercegovščak, 190 Lomanoše, 191 Plitvica, 192 Plitvički Vrh, 193 Spodnja Ščavnica, 194 Lastomerci, 195 Zbigovci, 196 Orehovski Vrh, 197 Orehovci, 198 Boračeva, 199 Šratovci, 200 Radenci, 201 Rihtarovci, 202 Kapelski Vrh, 203 Očeslavci, 204 Janžev Vrh, 205 Stavešinci, 206 Ivanjševci, 207 Radvenci, 208 Negova, 209 Kunova, 210 Gornji Ivanjci, 211 Spodnji Ivanjci, 212 Okoslavci, 213 Dragotinci, 214 Rožički Vrh, 215 Stanetinci, 216 Hrašenski – Rački Vrh, 217 Murščak, 218 Hrastje – Mota, 219 Murski Vrh, 220 Selišči, 221 Slaptinci, 222 Jamna, 223 Blaguš, 224 Grabonoš, 225 Kraljevci, 226 Sovjak, 227 Terbegovci, 228 Galušak, 229 Kokolajnščak, 230 Vučja vas, 231 Bučečovci, 232 Stara Nova vas, 233 Bunčani, 234 Veržej, 235 Iljaševci, 236 Križevci, 237 Grlava, 238 Krištanci, 239 Krapje, 240 Mota, 241 Cven, 242 Babinci, 243 Noršinci, 244 Lukavci, 245 Ključarovci pri Ljutomeru, 246 Boreci, 247 Logarovci, 248 Precetinci, 249 Kuršinci, 250 Berkovci, 251 Bolehnečici, 252 Bučkovci, 253 Drakovci, 254 Moravci, 255 Godemarci, 256 Radoslavci, 257 Branoslavci, 258 Cezanjevci, 259 Ljutomer, 260 Kamenščak, 261 Stara Cesta, 262 Desnjak, 263 Mekotnjak, 264 Radomerje, 265 Gresovščak, 266 Plešivica, 267 Ilovci, 268 Slamnjak, 269 Rinčetova Graba, 270 Nunska Graba, 271 Presika, 272 Stročja vas, 273 Pristava, 274 Globoka, 275 Veščica, 276 Razkrižje, 277 Šafarsko, 278 Gibina, 279 Trnovci, 280 Rucmanci, 281 Rakovci, 282 Savci, 283 Tomaž, 284 Mala vas, 285 Bratonečice, 286 Senik pri Tomažu, 287 Ključarovci pri Ormožu, 288 Koračice, 289 Pršetinci, 290 Lahonci, 291 Žvab, 292 Runeč, 293 Stanovno, 294 Ivanjkovci, 295 Žerovinci, 296 Cerovec Stanka Vraza, 297 Veličane, 298 Mihalovci, 299 Mali Brebrovnik, 300 Veliki Brebrovnik, 301 Vinski Vrh, 302 Miklavž, 303 Hermanci, 304 Gomila, 305 Kog, 306 Vuzmetinci, 307 Kajžar, 308 Zasavci, 309 Lačaves, 310 Jastrebci, 311 Vodranci, 312 Vitan, 313 Šalovci pri Središču, 314 Hum, 315 Pavlovski Vrh, 316 Libanja, 317 Pavlovci, 318 Hardek, 319 Litmerk, 320 Lešnica pri Ormožu, 321 Šardinje, 322 Vičanci, 323 Senešci, 324 Sodinci, 325 Strjanci, 326 Bresnica, 327 Podgorci, 328 Osluševci, 329 Cvetkovci, 330 Trgovišče, 331 Velika Nedelja, 332 Ormož, 333 Pušenci, 334 Frankovci, 335 Loperšice, 336 Obrež, 337 Grabe pri Središču, 338 Središče, 339 Novinci, 340 Slavšina, 341 Rjavci, 342 Hvaletinci, 343 Vitomarci, 344 Drbetinci, 345 Trnovska vas, 346 Biš, 347 Bišečki Vrh, 348 Trnovski Vrh, 349 Ločki Vrh, 350 Ločič, 351 Svetinci, 352 Desenci, 353 Grlinci, 354 Zagorci, 355 Senčak, 356 Sakušak, 357 Bodkovci, 358 Juršinci, 359 Dragovič, 360 Gradiščak, 361 Levanjci, 362 Dolič, 363 Destrnik, 364 Vintarovci, 365 Jiršovci, 366 Krčevina pri Vurbergu, 367 Grajenščak, 368 Drstelja, 369 Janežovci, 370 Janežovski Vrh, 371 Zgornji Velovlek, 372 Spodnji Velovlek, 373 Mostje, 374 Kukava, 375 Rotman, 376 Hlaponci, 377 Polenšak, 378 Bratislavci, 379 Polenci, 380 Prerad, 381 Tibolci, 382 Slomi, 383 Mezgovci, 384 Dornava, 385 Podvinci, 386 Pacinje, 387 Kicar, 388 Rogoznica, 389 Nova vas pri Ptuju, 390 Mestni Vrh, 391 Grajena, 392 Krčevina pri Ptuju, 393 Slovenja vas, 394 Gerečja vas, 395 Hajdoše, 396 Skorba, 397 Hajdina, 399 Draženci, 400 Ptuj, 401 Brstje, 402 Spuhlja, 403 Borovci, 404 Prvenci, 405 Sobetinci, 406 Zagojiči, 407 Moškanjci, 408 Gorišnica, 409 Zamušani, 410 Formin, 411 Gajevci, 412 Mala vas, 413 Muretinci, 414 Stojnci, 415 Bukovci, 416 Nova vas pri Markovcih, 417 Markovci, 418 Zabovci, 419 Šturmovci, 420 Pobrežje, 421 Lancova vas, 422 Sela, 423 Trnovec, 424 Apače, 425 Lovrenc na Dravskem polju, 426 Župečja vas, 427 Pleterje, 428 Mihovce, 429 Dragonja vas, 430 Cirkovce, 431 Starošince, 432 Spodnje Jablane, 433 Zgornje Jablane, 434 Pongrce, 435 Šikole, 436 Sestrže, 437 Podlože, 438 Lešje, 439 Ptujska Gora, 440 Doklece, 441 Stogovci, 442 Skrblje, 443 Janški Vrh, 444 Bolečka vas, 445 Zgornja Pristava, 446 Jurovci, 447 Dravinjski Vrh, 448 Vareja, 449 Ljubstava, 450 Majski Vrh, 451 Gorca, 452 Dolena, 453 Rodni Vrh, 454 Jablovec, 455 Zakl, 456 Dežno, 457 Podlehnik, 458 Spodnji Leskovec, 459 Repišče, 460 Dravci, 461 Gradišča, 462 Dolane, 463 Veliki Vrh, 464 Belski Vrh, 465 Hrastovec, 466 Zavrč, 467 Goričak, 468 Drenovec, 469 Turški Vrh, 470 Korenjak, 471 Pestike, 472 Gorenjski Vrh, 473 Brezovec, 474 Cirkulane, 475 Gruškovec, 476 Meje, 477 Medribnik, 478 Paradiž, 479 Pristava, 480 Pohorje, 481 Slatina, 482 Mali Okič, 483 Veliki Okič, 484 Gradišče, 485 Skorišnjak, 486 Belavšek, 487 Zgornji Leskovec, 488 Trdobojci, 489 Mala Varnica, 490 Velika Varnica, 491 Ložina, 492 Gruškovje, 493 Sedlašek, 494 Stanošina, 495 Kozminci, 496 Strajna, 497 Dobrina, 498 Kočice, 499 Sitež, 500 Bolfenk, 501 Sveča, 502 Stoperce, 503 Kupčinji Vrh, 504 Nadole, 505 Čermožiše, 506 Žetale, 507 Lokavec, 508 Rožengrunt, 509 Zgornja Ščavnica, 510 Spodnji Dražen Vrh, 511 Žitence, 512 Ledinek, 513 Kremberk, 514 Krivi Vrh, 515 Zgornja Ročica, 516 Drvanja, 517 Ihova, 518 Trije Kralji, 519 Trotkova, 520 Benedikt, 521 Spodnja Ročica, 522 Spodnji Žerjavci, 523 Zgornji Žerjavci, 524 Žice, 525 Spodnji Gasteraj, 526 Srednji Gasteraj, 527 Zgornji Gasteraj, 528 Malna, 529 Jurovski Dol, 530 Partinje, 531 Varda, 532 Lenart v Slovenskih goricah, 533 Spodnji Porčič, 534 Zgornji Porčič, 535 Stari Porčič, 536 Gradišče v Slovenskih Goricah, 537 Zgornje Verjane, 538 Osek, 539 Brengova, 540 Cogetinci, 541 Cerkvenjak, 542 Andrenci, 543 Župetinci, 544 Smolinci, 545 Čagona, 546 Spodnje Verjane, 547 Spodnja Senarska, 548 Zgornja Senarska, 549 Radehova, 550 Zamarkova, 551 Močna, 552 Vinička vas, 553 Zgornja Voličina, 554 Spodnja Voličina, 555 Šetarova, 556 Gočova, 557 Nadbišec, 558 Zavrh, 559 Črmljenšak, 561 Straže, 562 Rogoznica, 563 Ceršak, 564 Šentilj v Slovenskih goricah, 565 Selnica ob Muri, 566 Sladki Vrh, 567 Zgornja Velka, 568 Trate, 569 Spodnja Velka, 570 Ploderšnica, 571 Ročica, 572 Spodnje Hlapje, 573 Zgornje Hlapje, 574 Počenik, 575 Šomat, 576 Srebotje, 577 Zgornji Jakobski Dol, 578 Polička vas, 579 Polički Vrh, 580 Vajgen, 581 Kaniža, 582 Štrihovec, 583 Cirknica, 584 Zgornje Dobrenje, 585 Kresnica, 586 Podigrac, 587 Ciringa, 588 Svečina, 589 Slatina, 590 Špičnik, 591 Slatinski Dol, 592 Plač, 593 Zgornje Vrtiče, 594 Spodnje Vrtiče, 595 Plintovec, 596 Zgornja Kungota, 597 Jedlovnik, 598 Grušena, 599 Jurski Vrh, 600 Pesnica, 601 Vršnik, 602 Gaj nad Mariborom, 603 Kozjak, 604 Gradiška, 605 Spodnje Dobrenje, 606 Ranca, 607 Jelenče, 608 Gačnik, 609 Jareninski Dol, 610 Jareninski Vrh, 611 Vukovski Vrh, 612 Vukovski Dol, 613 Flekušek, 614 Spodnji Jakobski Dol, 615 Vukovje, 616 Kušernik, 617 Vosek, 618 Pesniški Dvor, 619 Dolnja Počehova, 620 Mali Rošpoh, 621 Morski Jarek, 622 Šober, 623 Zgornji Slemen, 624 Veliki Boč, 625 Gradišče, 626 Zgornji Boč, 627 Spodnji Boč, 628 Zgornja Selnica, 629 Janževa Gora, 630 Gerečja vas, 631 Spodnja Selnica, 632 Spodnji Slemen, 633 Srednje, 634 Jelovec, 635 Brestrnica, 636 Kamnica, 637 Rošpoh, 638 Krčevina, 639 Počehova, 640 Pekel, 641 Dragučova, 642 Pernica, 643 Ložane, 644 Ruperče, 645 Grušova, 646 Metava, 647 Trčova, 648 Nebova, 649 Celestrina, 650 Malečnik, 651 Hrenca, 652 Vodole, 653 Košaki, 654 Orešje, 655 Melje, 656 Brezje, 657 Maribor grad, 658 Koroška vrata, 659 Tabor, 660 Studenci, 661 Limbuš, 662 Laznica, 663 Bistrica pri Limbušu, 664 Bistrica pri Rušah, 665 Ruše, 666 Činžat, 667 Ruta, 668 Rdeči Breg, 669 Lovrenc na Pohorju, 670 Recenjak, 671 Kumen, 672 Smolnik, 673 Lobnica, 674 Zgornji Vrhov Dol, 675 Hrastje, 676 Pekre, 677 Zgornje Radvanje, 678 Spodnje Radvanje, 679 Razvanje, 680 Tezno, 681 Pobrežje, 682 Zrkovci, 683 Dogoše, 684 Zgornji Duplek, 685 Završka vas, 686 Zimica, 687 Jablance, 688 Zgornja Korena, 689 Spodnja Korena, 690 Žikarce, 691 Ciglence, 692 Spodnji Duplek, 693 Miklavž na Dravskem polju, 694 Rogoza, 695 Bohova, 696 Spodnje Hoče, 697 Zgornje Hoče, 698 Pivola, 699 Hočko Pohorje, 700 Slivniško Pohorje, 701 Polana, 702 Ranče, 703 Radizel, 704 Čreta, 705 Slivnica, 706 Orehova vas, 707 Hotinja vas, 708 Skoke, 709 Loka pri Rošnji, 710 Dvorjane, 711 Vurberk, 712 Starše, 713 Zlatoličje, 714 Prepolje, 715 Marjeta na Dravskem polju, 716 Rače, 717 Fram, 718 Kopivnik, 719 Planica, 720 Loka pri Framu, 721 Morje, 722 Ješenca, 723 Podova, 724 Gorica, 725 Kot, 726 Planina, 727 Smrečno, 728 Bojtina, 729 Frajhajm, 730 Šmartno na Pohorju, 731 Ošelj, 732 Urh, 733 Rep, 734 Malo Tinje, 735 Tinjska Gora, 736 Visole, 737 Jurišna vas, 738 Prebukovje, 739 Kalše, 740 Ogljenšak, 741 Bukovec, 742 Zgornja Polskava, 743 Gabernik, 744 Ritoznoj, 745 Kovača vas, 746 Šentovec, 747 Pokoše, 748 Spodnja Polskava, 749 Stražgonjca, 750 Vrhloga, 751 Črešnjevec, 752 Spodnja Nova vas, 753 Slovenska Bistrica, 754 Zgornja Bistrica, 755 Spodnja Ložnica, 756 Zgornja Ložnica, 757 Gladomes, 758 Okoška vas, 759 Zlogona Gora, 760 Koritno, 761 Božje, 762 Brezje pri Oplotnici, 763 Oplotnica, 764 Zgornje Grušovje, 765 Vrhole pri Konjicah, 766 Cigonca, 767 Žabljek, 768 Hošnica, 769 Laporje, 770 Vrhole pri Laporju, 771 Pretrež, 772 Štatenberg, 773 Pečke, 774 Stopno, 775 Dežno, 776 Jelovec, 777 Modraže, 778 Brezje pri Poljčanah, 779 Pekel, 780 Stanovsko, 781 Lušečka vas, 782 Poljčane, 783 Studenice, 784 Hrastovec, 785 Stari Grad, 786 Mlake, 787 Pernice, 788 Branik nad Muto, 789 Podlipje, 790 Brezovec, 791 Suhi Vrh pri Radljah, 792 Radelca, 793 Vas, 794 Remšnik, 795 Brezni Vrh, 796 Zgornja Kapla, 797 Spodnja Kapla, 798 Zgornji Vurmat, 799 Ožbalt, 800 Javnik, 801 Brezno, 802 Kozji Vrh, 803 Spodnja Vižinga, 804 Radlje ob Dravi, 805 Dobrava, 806 Zgornja Vižinga, 807 Spodnja Muta, 808 Zgornja Muta, 809 Zgornja Gortina, 810 Spodnja Gortina, 811 Dravče, 812 Šentjanž nad Dravčami, 813 Vuzenica, 814 Šentvid, 815 Primož na Pohorju, 816 Planina, 817 Vuhred, 818 Orlica, 819 Janževski Vrh, 820 Podvelka, 821 Rdeči Breg II, 822 Lehen, 823 Ribnica na Pohorju, 824 Hudi Kot, 825 Libeliče, 826 Libeliška Gora, 827 Črneška Gora, 828 Črneče, 829 Dravograd, 830 Grad, 831 Vič, 832 Goriški Vrh, 833 Ojstrica, 834 Duh na Ojstrici, 835 Velka, 836 Kozji Vrh, 837 Vrata, 838 Trbonje, 839 Danijel pri Trbonjah, 840 Otiški Vrh I, 841 Otiški Vrh II, 842 Dobrova, 843 Selovec, 844 Šentjanž pri Dravogradu, 845 Pameče, 846 Gradišče, 847 Vrhe, 848 Sele, 849 Stari trg, 850 Slovenj Gradec, 851 Legen, 852 Golavabuka, 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu, 854 Podgorje, 855 Zgornji Razbor, 856 Spodnji Razbor, 857 Veluna, 858 Graška Gora, 859 Vodriž, 860 Šmiklavž, 861 Dobrava, 862 Brda, 863 Šentilj pod Turjakom, 864 Mislinja, 865 Gornji Dolič, 866 Šentvid nad Valdekom, 867 Završe, 868 Kozjak, 869 Belšak, 870 Jamnica, 871 Strojna, 872 Zelen Breg, 873 Suhi Vrh, 874 Šentanel, 875 Dolga Brda, 876 Breznica, 877 Stražišče, 878 Tolsti Vrh, 879 Koroški Selovec, 880 Brdinje, 882 Ravne, 883 Dobja vas, 884 Farna vas, 885 Poljana, 886 Lokovica, 887 Lom, 888 Meža takraj, 889 Mežica, 890 Meža onkraj, 891 Prevalje, 892 Leše, 893 Zagrad, 894 Navrški Vrh, 895 Preški Vrh, 896 Kotlje, 897 Podgora, 898 Uršlja Gora I, 899 Uršlja Gora II, 900 Žerjav, 901 Plat, 902 Podpeca, 903 Topla, 904 Koprivna, 905 Bistra, 906 Črna, 907 Ludranski Vrh, 908 Javorje, 909 Logarska Dolina, 910 Solčava, 911 Raduha, 912 Konjski Vrh, 913 Primož pri Ljubnem, 914 Ter, 915 Radegunda, 916 Šmihel, 917 Lepa Njiva, 918 Ljubija, 919 Brezje, 920 Mozirje, 921 Rečica ob Savinji, 922 Poljane, 923 Ljubno, 924 Savina, 925 Krnica, 926 Luče, 927 Podveža, 928 Podvolovljek, 929 Lenart pri Gornjem Gradu, 930 Florjan pri Gornjem Gradu, 931 Radmirje, 932 Šentjanž, 933 Homec, 934 Zgornje Pobrežje, 935 Spodnja Rečica, 936 Prihova, 937 Loke, 938 Kokarje, 939 Pusto Polje, 940 Šmartno ob Dreti, 941 Bočna, 942 Gornji Grad, 943 Šmiklavž, 944 Tirosek, 945 Bele Vode, 946 Šentvid pri Zavodnju, 947 Zavodnje, 948 Topolšica, 949 Ravne, 950 Plešivec, 951 Hrastovec, 952 Cirkovce, 953 Paka, 954 Lipje, 955 Bevče, 957 Škale, 958 Gaberke, 959 Šoštanj, 960 Florjan pri Šoštanju, 961 Skorno pri Šoštanju, 962 Gorenje, 963 Lokovica, 964 Velenje, 965 Laze, 966 Ložnica, 967 Kavče, 968 Podkraj, 969 Veliki Vrh, 970 Gavce, 971 Paška vas, 972 Šmartno ob Paki, 973 Rečica ob Paki, 974 Prelska, 975 Vinska Gora, 976 Črnova, 977 Železno, 978 Studence, 979 Ponikva, 980 Andraž, 981 Dobrič, 982 Podvin, 983 Male Braslovče, 984 Letuš, 985 Dobrovlje, 986 Podvrh, 987 Braslovče, 988 Spodnje Gorče, 989 Šmatevž, 990 Trnava, 991 Orla vas, 992 Polzela, 993 Založe, 994 Zalog, 995 Šempeter v Savinjski dolini, 996 Žalec, 997 Gotovlje, 998 Velika Pirešica, 999 Gorica, 1000 Levec, 1001 Petrovče, 1002 Kasaze, 1003 Zabukovica, 1004 Gornja vas, 1005 Prebold, 1006 Latkova vas, 1007 Grajska vas, 1008 Gomilsko, 1009 Ojstriška vas, 1010 Prekopa, 1011 Tešova, 1012 Vransko, 1013 Jeronim, 1014 Ločica, 1015 Zaplanina, 1016 Črni Vrh, 1017 Miklavž, 1018 Marija Reka, 1019 Matke, 1020 Pongrac, 1021 Liboje, 1022 Rečica, 1023 Slivno, 1024 Rifengozd, 1025 Reka, 1026 Laško, 1027 Šmihel, 1028 Sedraž, 1029 Lahomšek, 1030 Lahomno, 1031 Olešče, 1032 Šentrupert, 1033 Trobni Dol, 1034 Mrzlo Polje, 1035 Jurklošter, 1036 Vrh nad Laškim, 1037 Lažiše, 1038 Plazovje, 1039 Rimske Toplice, 1040 Lože, 1041 Lokavec, 1042 Paneče, 1043 Marijina vas, 1044 Brdce nad Dobrno, 1045 Klanc, 1046 Zavrh, 1047 Čreškova, 1048 Socka, 1049 Lipa, 1050 Dol, 1051 Verpete, 1052 Podgorje, 1053 Loka, 1054 Novake, 1055 Homec, 1056 Dobrna, 1057 Rupe, 1058 Rožni Vrh, 1059 Lemberg, 1060 Strmec pri Vojniku, 1061 Višnja vas, 1062 Male Dole, 1063 Bezovica, 1064 Tomaž, 1065 Vojnik trg, 1066 Vojnik okolica, 1067 Brezova, 1068 Šmartno, 1069 Šentjungert, 1070 Arclin, 1071 Škofja vas, 1072 Šmiklavž, 1073 Trnovlje, 1074 Spodnja Hudinja, 1075 Ostrožno, 1076 Medlog, 1077 Celje, 1078 Lisce, 1079 Košnica, 1080 Tremerje, 1081 Zagrad, 1082 Teharje, 1083 Bukovžlak, 1084 Pečovje, 1085 Kompole, 1086 Prožinska vas, 1087 Svetina, 1088 Padeški Vrh, 1089 Resnik, 1090 Skomarje, 1091 Hudinja, 1092 Paka I, 1093 Spodnji Dolič, 1094 Brezen, 1095 Vitanje, 1096 Stenica, 1097 Ljubnica, 1098 Loška Gora, 1099 Gorenje pri Zrečah, 1100 Zreče, 1101 Radana vas, 1102 Križevec, 1103 Stranice, 1104 Preloge, 1105 Škalce, 1106 Bezina, 1107 Tepanje, 1108 Perovec, 1109 Spodnje Grušovje, 1110 Ličenca, 1111 Jernej pri Ločah, 1112 Koble, 1113 Žiče, 1114 Konjiška vas, 1115 Slovenske Konjice, 1116 Slemene, 1117 Tolsti Vrh, 1118 Lipoglav, 1119 Loče, 1120 Zgornje Laže, 1121 Zbelovska Gora, 1122 Dramlje, 1123 Pletovarje, 1124 Slatina, 1125 Ostrožno, 1126 Dolga Gora, 1127 Ponkvica, 1128 Ponikva, 1129 Zagaj, 1130 Vodule, 1131 Marija Dobje, 1132 Primož, 1133 Goričica, 1134 Zlateče, 1135 Lokarje, 1136 Kameno, 1137 Grobelno, 1138 Šentjur pri Celju, 1139 Podgrad, 1140 Krajnčica, 1141 Rifnik, 1142 Tratna, 1143 Gorica pri Slivnici, 1144 Vodruž, 1145 Planinca, 1146 Vezovje, 1147 Slivnica pri Celju, 1148 Javorje, 1149 Voduce, 1150 Kalobje, 1151 Brezje, 1152 Suho, 1153 Paridol, 1154 Dobrina, 1155 Loka pri Žusmu, 1156 Lopaca, 1157 Straška Gorca, 1158 Presečno, 1159 Planinska vas, 1160 Loke pri Planini, 1161 Planina, 1162 Golobinjek, 1163 Šentvid pri Planini, 1164 Zgornji Gabrnik, 1165 Drevenik, 1166 Čača vas, 1167 Negonje, 1168 Ratanska vas, 1169 Cerovec, 1170 Spodnje Sečovo, 1171 Sv. Florijan, 1172 Strmec, 1173 Tlake, 1174 Trška Gorca, 1175 Donačka Gora, 1176 Trlično, 1177 Dobovec, 1178 Rogatec, 1179 Tržišče, 1180 Topole, 1181 Tekačevo, 1182 Spodnja Kostrivnica, 1183 Lemberg okolica, 1184 Lemberg trg, 1185 Pijovci, 1186 Sladka Gora, 1187 Vrh, 1188 Dvor, 1189 Bobovo, 1190 Preloge, 1191 Grliče, 1192 Kačji Dol, 1193 Male Rodne, 1194 Velike Rodne, 1195 Rjavica, 1196 Brestovec, 1197 Ceste, 1198 Plat, 1199 Kristan Vrh, 1200 Šmarje pri Jelšah, 1201 Zadrže, 1202 Senovica, 1203 Bodrež, 1204 Zgornje selce, 1205 Platinovec, 1206 Ješovec, 1207 Brecljevo, 1208 Dol, 1209 Koretno, 1210 Pristava, 1211 Hajnsko, 1212 Nezbiše, 1213 Kamence, 1214 Rajnkovec, 1215 Nimno, 1216 Vidovica, 1217 Vonarje, 1218 Ema, 1219 Sodna vas, 1220 Roginska Gorca, 1221 Zibika, 1222 Vršna vas, 1223 Orehovec, 1224 Babna Reka, 1225 Grobelce, 1226 Babna Gora, 1227 Tinsko, 1228 Sopote, 1229 Podčetrtek, 1230 Imeno, 1231 Virštanj, 1232 Dobležiče, 1233 Verače, 1234 Buče, 1235 Drensko Rebro, 1236 Zagorje, 1237 Pilštanj, 1238 Zdole, 1239 Vrenska Gorca, 1240 Sedlarjevo, 1241 Lastnič, 1242 Kozje, 1243 Vetrnik, 1244 Gorjane, 1245 Podsreda, 1246 Dekmanca, 1247 Trebče, 1248 Hrastje, 1249 Ples, 1250 Kunšperk, 1251 Zagaj, 1252 Križe, 1253 Orešje, 1254 Bukovje, 1255 Drenovec, 1256 Brezovica, 1257 Bizeljsko, 1258 Podgorje, 1259 Pavlova vas, 1260 Silovec, 1261 Sromlje, 1262 Zgornja Pohanca, 1263 Oklukova Gora, 1264 Arnovo selo, 1265 Volčje, 1266 Curnovec, 1267 Blatno, 1268 Dednja vas, 1269 Pišece, 1270 Brezje, 1271 Vitna vas, 1272 Stara vas, 1273 Župelevec, 1274 Bojsno, 1275 Piršenbreg, 1276 Globoko, 1277 Mali Vrh, 1278 Dečno selo, 1279 Artiče, 1280 Zgornji Obrež, 1281 Šentlenart, 1282 Brezina, 1283 Črnc, 1284 Bukošek, 1285 Sela, 1286 Slogonsko, 1287 Vrhje, 1288 Jereslavec, 1289 Rakovec, 1290 Kapele, 1291 Podvinje, 1292 Gabrje, 1293 Veliki Obrež, 1294 Rigonce, 1295 Loče, 1296 Mihalovec, 1297 Mostec, 1298 Trnje, 1299 Zakot, 1300 Brežice, 1301 Krška vas, 1302 Cerklje, 1303 Bušeča vas, 1304 Stojanski Vrh, 1305 Globočice, 1306 Čatež, 1307 Cerina, 1308 Velika Dolina, 1309 Koritno, 1310 Nova vas, 1311 Kostanjek, 1312 Pleterje, 1313 Anovec, 1314 Sremič, 1315 Videm, 1316 Stara vas, 1317 Stari Grad, 1318 Dolenja vas, 1319 Pesje, 1320 Drnovo, 1321 Leskovec, 1322 Krško, 1323 Veliki Trn, 1324 Ravno, 1325 Senuše, 1326 Raka, 1327 Površje, 1328 Smednik, 1329 Veliki Podlog, 1330 Veliko Mraševo, 1331 Kostanjevica, 1332 Podbočje, 1333 Planina, 1334 Črneča vas, 1335 Oštrc, 1336 Orehovec, 1337 Stranje, 1338 Dobrova, 1339 Reštanj, 1340 Mrčna sela, 1341 Koprivnica, 1342 Veliki Dol, 1343 Veliki Kamen, 1344 Mali Kamen, 1345 Šedem, 1346 Gorenji Leskovec, 1347 Kališovec, 1348 Brezje, 1349 Dovško, 1350 Senovo, 1351 Armeško, 1352 Lokve, 1353 Raztez, 1354 Gorica, 1355 Anže, 1356 Stolovnik, 1357 Brestanica, 1358 Dolenji Leskovec, 1359 Presladol, 1360 Rožno, 1361 Podgorje, 1362 Okroglice, 1363 Radež, 1364 Loka pri Zidanem Mostu, 1365 Breg, 1366 Ledina, 1367 Zabukovje, 1368 Poklek, 1369 Trnovec, 1370 Podvrh, 1371 Metni Vrh, 1372 Žurkov Dol, 1373 Žigrski Vrh, 1374 Krajna Brda, 1375 Selce, 1376 Kladje, 1377 Blanca, 1378 Brezovo, 1379 Sevnica, 1380 Šmarje, 1381 Boštanj, 1382 Kompolje, 1383 Cerovec, 1384 Šentjanž, 1385 Podboršt, 1386 Kal, 1387 Cirnik, 1388 Pijavice, 1389 Goveji Dol, 1390 Vrh, 1391 Log, 1392 Hubajnica, 1393 Studenec, 1394 Bučka, 1395 Telče, 1396 Krsinji Vrh, 1397 Tržišče, 1398 Bistrica, 1399 Šentrupert, 1400 Straža, 1401 Novo Zabukovje, 1402 Selo – Mirna, 1403 Čatež, 1404 Dolga Njiva, 1405 Mali Videm, 1406 Škovec, 1407 Roje, 1408 Ševnica, 1409 Brezovica, 1410 Mirna, 1411 Ostrožnik, 1412 Mokronog, 1413 Laknice, 1414 Jelševec, 1415 Trebelno, 1416 Staro Zabukovje, 1417 Ornuška vas, 1418 Lukovek, 1419 Ponikve, 1420 Češnjevek, 1421 Medvedje selo, 1422 Trebnje, 1423 Vrhtrebnje, 1424 Štefan, 1425 Velika Loka, 1426 Prapreče, 1427 Veliki Gaber, 1428 Zagorica, 1429 Stehanja vas, 1430 Knežja vas, 1431 Dobrnič, 1432 Korita, 1433 Sela pri Šumberku, 1434 Gornji Križ, 1435 Reber, 1436 Žužemberk, 1437 Šmihel pri Žužemberku, 1438 Žvirče, 1439 Hinje, 1440 Sela pri Hinjah, 1441 Veliko Lipje, 1442 Stavča vas, 1443 Dvor, 1444 Ajdovec, 1445 Brezova Reber, 1446 Gorenje Polje, 1447 Gorenja Straža, 1448 Prečna, 1449 Globodol, 1450 Golobinjek, 1451 Mirna Peč, 1452 Hmeljčič, 1453 Zagorica, 1454 Daljni Vrh, 1455 Bršljin, 1456 Novo mesto, 1457 Ždinja vas, 1458 Črešnjice, 1459 Herinja vas, 1460 Šentpeter, 1461 Žaloviče, 1462 Zbure, 1463 Zagrad, 1464 Dole, 1465 Stara vas, 1466 Gorenja vas, 1467 Družinska vas, 1468 Bela Cerkev, 1469 Tomažja vas, 1470 Dobrava, 1471 Mršeča vas, 1472 Ostrog, 1473 Gradišče, 1474 Polhovica, 1475 Gorenja Orehovica, 1476 Šentjernej, 1477 Vrhpolje, 1478 Gabrje, 1479 Brusnice, 1480 Potov Vrh, 1481 Smolenja vas, 1482 Ragovo, 1483 Kandija, 1484 Šmihel pri Novem mestu, 1485 Gotna vas, 1486 Stopiče, 1487 Zajčji Vrh, 1488 Hrušica, 1489 Cerovec, 1490 Težka Voda, 1491 Lakovnice, 1492 Stranska vas, 1493 Veliki Podljuben, 1494 Jurka vas, 1495 Toplice, 1496 Podturn, 1497 Podstenice, 1498 Poljane, 1499 Stare Žage, 1500 Dobindol, 1501 Vinja vas, 1502 Dole, 1503 Sekuliči, 1504 Hrast pri Jugorju, 1505 Bušinja vas, 1506 Lokvica, 1507 Grabrovec, 1508 Bojanja vas, 1509 Radovica, 1510 Slamna vas, 1511 Drašiči, 1512 Božakovo, 1513 Radoviči, 1514 Rosalnice, 1515 Metlika, 1516 Primostek, 1517 Dobravice, 1518 Gradac, 1519 Podzemelj, 1520 Štale, 1521 Črmošnjice, 1522 Pribišje, 1523 Štrekljevec, 1524 Sodji Vrh, 1525 Črešnjevec, 1526 Vinji Vrh, 1527 Semič, 1528 Brezje pri Vinjem Vrhu, 1529 Kot, 1530 Blatnik, 1531 Golobinjek, 1532 Planina, 1533 Kleč, 1534 Petrova vas, 1535 Črnomelj, 1536 Talčji Vrh, 1537 Bukova Gora, 1538 Dolenja Podgora, 1539 Mavrlen, 1540 Dobliče, 1541 Loka, 1542 Zastava, 1543 Krasinec, 1544 Griblje, 1545 Bedenj, 1546 Tribuče, 1547 Butoraj, 1548 Golek, 1549 Tanča Gora, 1550 Dragatuš, 1551 Belčji Vrh, 1552 Adlešiči, 1553 Bojanci, 1554 Hrast pri Vinici, 1555 Nova Lipa, 1556 Stara Lipa, 1557 Stari trg ob Kolpi, 1558 Sodevci, 1559 Radenci, 1560 Sinji Vrh, 1561 Damelj, 1562 Učakovci, 1563 Vinica, 1564 Preloka, 1565 Marindol, 1566 Žuniči, 1567 Potiskavec, 1568 Podtabor, 1569 Polom, 1570 Stari Log, 1571 Smuka, 1572 Rog, 1573 Mala Gora, 1574 Koblarji, 1575 Stara Cerkev, 1576 Mahovnik, 1577 Kočevje, 1578 Željne, 1579 Rajhenav, 1580 Onek, 1581 Livold, 1582 Koče, 1583 Gotenica, 1584 Draga, 1585 Trava, 1586 Žurge, 1587 Osilnica, 1588 Bosljiva Loka, 1589 Borovec, 1590 Kočevska Reka, 1591 Novi Lazi, 1592 Štalcerji, 1593 Črni Potok, 1594 Mozelj, 1595 Kumrova vas, 1596 Brezje, 1597 Koprivnik, 1598 Hrib, 1599 Nemška Loka, 1600 Knežja Lipa, 1601 Čeplje, 1602 Predgrad, 1603 Dol, 1604 Spodnji Log, 1605 Rajndol, 1606 Škrilj, 1607 Suhor, 1608 Briga, 1609 Banja Loka, 1610 Vrh, 1611 Fara, 1612 Pirče, 1613 Kuželj, 1614 Slemena, 1615 Podpoljane, 1616 Velike Poljane, 1617 Sušje, 1618 Vinice, 1619 Sodražica, 1620 Žimarice, 1621 Gora, 1622 Zamostec, 1623 Jurjevica, 1624 Gorenja vas, 1625 Ribnica, 1626 Goriča vas, 1627 Prigorica, 1628 Dane, 1629 Dolenja vas, 1630 Rakitnica, 1631 Grčarice, 1632 Otok I, 1633 Gorenje Jezero, 1634 Dane, 1635 Podcerkev, 1636 Lož, 1637 Stari trg pri Ložu, 1638 Knežja Njiva, 1639 Vrhnika, 1640 Retje, 1641 Hrib, 1642 Travnik, 1643 Poljane, 1644 Iga vas, 1645 Viševek, 1646 Pudob, 1647 Nadlesk, 1648 Kozarišče, 1649 Vrh, 1650 Babna Polica, 1651 Babno Polje, 1652 Rakitna, 1653 Osredek, 1654 Žilce, 1655 Kranjče, 1656 Otave, 1657 Kožljek, 1658 Bezuljak, 1659 Rakek, 1660 Unec, 1661 Begunje pri Cerknici, 1662 Selšček, 1663 Cajnarje, 1664 Štrukljeva vas, 1665 Jeršiče, 1666 Ravne pri Žilcah, 1667 Hiteno, 1668 Zales, 1669 Kremenca, 1670 Ulaka, 1671 Gradiško, 1672 Ravnik, 1673 Velike Bloke, 1674 Radlek, 1675 Grahovo, 1676 Cerknica, 1677 Dolenja vas, 1678 Otok II, 1679 Lipsenj, 1680 Žerovnica, 1681 Bločice, 1682 Studeno, 1683 Nova vas, 1684 Volčje, 1685 Krajič, 1686 Strmca, 1687 Veliki Vrh, 1688 Runarsko, 1689 Benete, 1690 Studenec, 1691 Hudi Vrh, 1692 Metulje, 1693 Topol, 1694 Ravne pri Topolu, 1695 Karlovško predmestje, 1696 Rudnik, 1697 Lanišče, 1698 Pijava Gorica, 1699 Dobravica, 1700 Ig, 1701 Iška Loka, 1702 Tomišelj, 1703 Jezero, 1704 Kamnik, 1705 Preserje, 1706 Vrbljene, 1707 Iška vas, 1708 Golo, 1709 Želimlje, 1710 Gradišče, 1711 Turjak, 1712 Zapotok, 1713 Krvava Peč, 1714 Selo pri Robu, 1715 Osolnik, 1716 Ulaka, 1717 Velike Lašče, 1718 Dvorska vas, 1719 Lužarji, 1720 Krakovsko predmestje, 1721 Gradišče I, 1722 Trnovsko predmestje, 1723 Vič, 1724 Brezovica, 1725 Ajdovščina, 1726 Šentpeter, 1727 Poljansko predmestje, 1728 Ljubljana mesto, 1729 Šmartno ob Savi, 1730 Moste, 1731 Udmat, 1732 Štepanja vas, 1733 Bizovik, 1734 Ježica, 1735 Stožice, 1736 Brinje I, 1737 Tabor, 1738 Dravlje, 1739 Zgornja Šiška, 1740 Spodnja Šiška, 1741 Vodice, 1742 Repnje, 1743 Bukovica, 1744 Šinkov Turn, 1745 Vesca, 1746 Rašica, 1747 Polje, 1748 Skaručna, 1749 Gameljne, 1750 Šmartno pod Šmarno goro, 1751 Tacen, 1752 Stanežiče, 1753 Vižmarje, 1754 Šentvid nad Ljubljano, 1755 Glince, 1756 Črnuče, 1757 Nadgorica, 1758 Dragomelj, 1759 Podgorica, 1760 Beričevo, 1761 Dol pri Ljubljani, 1762 Podgora, 1763 Kleče, 1764 Križevska vas, 1765 Vinje, 1766 Petelinje, 1767 Dolsko, 1768 Senožeti, 1769 Laze, 1770 Kašelj, 1771 Zadobrova, 1772 Slape, 1773 Dobrunje, 1774 Podmolnik, 1775 Sostro, 1776 Lipoglav, 1777 Javor, 1778 Volavlje, 1779 Trebeljevo, 1780 Blečji Vrh, 1781 Polica, 1782 Stara vas, 1783 Grosuplje naselje, 1784 Stranska vas, 1785 Sela, 1786 Šmarje, 1787 Mali Vrh, 1788 Vino, 1789 Ponova vas, 1790 Slivnica, 1791 Žalna, 1792 Luče, 1793 Ilova Gora, 1794 Račna, 1795 Velike Lipljene, 1796 Cesta, 1797 Zdenska vas, 1798 Zagorica, 1799 Videm Dobrepolje, 1800 Podgora, 1801 Kompolje, 1802 Leskovec, 1803 Metnaj, 1804 Češnjice, 1805 Bukovica, 1806 Sobrače, 1807 Temenica, 1808 Male Dole, 1809 Šentvid, 1810 Stična, 1811 Dobrava, 1812 Dedni Dol, 1813 Višnja Gora, 1814 Kriška vas, 1815 Draga, 1816 Hudo, 1817 Radohova vas, 1818 Podboršt, 1819 Velike Pece, 1820 Gorenja vas, 1821 Vrhe, 1822 Muljava, 1823 Dob, 1824 Valična vas, 1825 Zagradec, 1826 Sušica, 1827 Krka, 1828 Podbukovje, 1829 Veliko Globoko, 1830 Ambrus, 1831 Višnje, 1832 Vače, 1833 Sava pri Litiji, 1834 Konj, 1835 Hotič, 1836 Kresnice, 1837 Kresniški Vrh, 1838 Litija, 1839 Jablanica, 1840 Polšnik, 1841 Velika Goba, 1842 Dole pri Litiji, 1843 Prelesje, 1844 Vodice, 1845 Moravče, 1846 Liberga, 1847 Šmartno, 1848 Štanga, 1849 Vintarjevec, 1850 Ježni Vrh, 1851 Gradišče, 1852 Poljane, 1853 Okrog, 1854 Tihaboj, 1855 Hrastnik mesto, 1856 Dol pri Hrastniku, 1857 Marno, 1858 Turje, 1859 Gore, 1860 Širje, 1861 Obrežje, 1862 Radeče, 1863 Podkraj, 1864 Svibno, 1865 Njivice, 1866 Hotemež, 1867 Vrhovo, 1868 Knezdol, 1869 Čeče, 1870 Ojstro, 1871 Trbovlje, 1872 Dobovec, 1873 Hrastnik pri Trojanah, 1874 Brezje, 1875 Čemšenik, 1876 Jesenovo, 1877 Vrhe I, 1878 Kotredež, 1879 Ržiše, 1880 Kolovrat, 1881 Kandrše, 1882 Zabava, 1883 Šemnik, 1884 Loke pri Zagorju, 1885 Potoška vas, 1886 Zagorje mesto, 1887 Šentlambert, 1888 Konjšica, 1889 Podkum, 1890 Črna, 1891 Županje Njive, 1892 Bistričica, 1893 Stranje, 1894 Godič, 1895 Gozd, 1896 Tučna, 1897 Nevlje, 1898 Mekinje, 1899 Košiše, 1900 Tunjice, 1901 Mlaka, 1902 Klanec, 1903 Nasovče, 1904 Kaplja vas, 1905 Moste, 1906 Suhadole, 1907 Križ, 1908 Podgorje, 1909 Šmarca, 1910 Volčji Potok, 1911 Kamnik, 1912 Palovče, 1913 Podhruška, 1914 Znojile, 1915 Hruševka, 1916 Loke, 1917 Šmartno v Tuhinju, 1918 Pšajnovica, 1919 Zgornji Tuhinj, 1920 Hribi, 1921 Špitalič, 1922 Zgornji Motnik, 1923 Motnik, 1924 Trojane, 1925 Učak, 1926 Šentožbolt, 1927 Blagovica, 1928 Češnjice, 1929 Koreno, 1930 Žirovše, 1931 Krašnja, 1932 Zlato Polje, 1933 Lukovica, 1934 Rafolče, 1935 Rova, 1936 Radomlje, 1937 Homec, 1938 Mengeš, 1939 Dobeno, 1940 Loka, 1943 Dob, 1944 Prevoje, 1945 Krtina, 1946 Studenec, 1947 Spodnje Koseze, 1948 Krašce, 1949 Negastrn, 1950 Limbarska Gora, 1951 Zgornje Koseze, 1952 Peče, 1953 Drtija, 1954 Velika vas, 1955 Moravče, 1956 Vrhpolje, 1957 Trojica, 1958 Brezovica, 1959 Domžale, 1961 Trzin, 1962 Depala vas, 1963 Študa, 1964 Ihan, 1965 Brdo, 1966 Selo, 1967 Moše, 1968 Hraše, 1969 Zapoge, 1970 Smlednik, 1971 Zbilje, 1972 Senica, 1973 Medvode, 1974 Zgornje Pirniče, 1975 Spodnje Pirniče, 1976 Preska, 1977 Sora, 1978 Studenčice, 1979 Žlebe, 1980 Topol, 1981 Golo Brdo, 1982 Šujica, 1983 Babna Gora, 1984 Selo nad Polhovim Gradcem, 1985 Črni Vrh, 1986 Polhov Gradec, 1987 Setnik, 1988 Butajnova, 1989 Šentjošt, 1990 Žažar, 1991 Vrzdenec, 1992 Horjul, 1993 Zaklanec, 1994 Dobrova, 1995 Podsmreka, 1996 Log, 1997 Blatna Brezovica, 1998 Velika Ligojna, 1999 Podlipa, 2000 Zaplana, 2001 Stara Vrhnika, 2002 Vrhnika, 2003 Verd, 2004 Borovnica, 2005 Breg, 2006 Zabočevo, 2007 Vrh, 2008 Rovte, 2009 Petkovec, 2010 Žibrše, 2011 Medvedje Brdo, 2012 Novi Svet, 2013 Hotedršica, 2014 Ravnik, 2015 Gorenji Logatec, 2016 Blekova vas, 2017 Dolenji Logatec, 2018 Laze, 2019 Grčarevec, 2020 Ledinica, 2021 Dobračeva, 2022 Žirovski Vrh, 2023 Žiri, 2024 Vrsnik II, 2025 Opale, 2026 Pevno, 2027 Stara Loka, 2028 Dorfarje, 2029 Stari dvor, 2030 Suha, 2031 Godešič, 2032 Reteče, 2033 Draga, 2034 Puštal, 2035 Škofja Loka, 2036 Sopotnica, 2037 Podvrh, 2038 Dolenčice, 2039 Gorenja Ravan, 2040 Podobeno, 2041 Visoko, 2042 Zminec, 2043 Barbara, 2044 Ožbolt, 2045 Staniše, 2046 Kovski Vrh, 2047 Dobje, 2048 Dolenje Brdo, 2049 Hotavlje, 2050 Leskovica, 2051 Podjelovo Brdo, 2052 Laniše, 2053 Javorjev Dol, 2054 Koprivnik, 2055 Stara Oselica, 2056 Trebija, 2057 Gorenja vas, 2058 Dolenja Dobrava, 2059 Lučine, 2060 Dražgoše, 2061 Podlonk, 2062 Studeno, 2063 Kališe, 2064 Selca, 2065 Bukovščica, 2066 Dolenja vas, 2067 Bukovica, 2068 Zgornja Luša, 2069 Lenart, 2070 Martinj Vrh, 2071 Železniki, 2072 Zali Log, 2073 Danje, 2074 Sorica, 2075 Davča, 2076 Zgornje Jezersko, 2077 Spodnje Jezersko, 2078 Kokra, 2079 Šenturška Gora, 2080 Štefanja Gora, 2081 Olševek, 2082 Tupaliče, 2083 Breg ob Kokri, 2084 Bela, 2085 Babni Vrt, 2086 Srednja vas, 2087 Golnik, 2088 Goriče, 2089 Tenetiše, 2090 Vojvodin boršt I, 2091 Vojvodin boršt II, 2092 Duplje, 2093 Podbrezje, 2094 Žeje, 2095 Strahinj, 2096 Naklo, 2097 Okroglo, 2098 Struževo, 2099 Pivka, 2100 Kranj, 2101 Rupa, 2102 Kokrica, 2103 Predoslje, 2104 Suha, 2105 Britof, 2106 Visoko, 2107 Luže, 2108 Velesovo, 2109 Češnjevek, 2110 Grad, 2111 Pšata, 2112 Šmartno, 2113 Zalog, 2114 Dobrava, 2115 Lahovče, 2116 Spodnji Brnik, 2117 Zgornji Brnik, 2118 Cerklje, 2119 Šenčur, 2120 Primskovo, 2121 Klanec, 2122 Huje, 2123 Čirče, 2124 Hrastje, 2125 Voglje, 2126 Trboje, 2127 Nemilje, 2128 Zgornja Besnica, 2129 Spodnja Besnica, 2130 Pševo, 2131 Stražišče, 2132 Bitnje, 2133 Križna Gora, 2134 Žabnica, 2135 Drulovka, 2136 Breg ob Savi, 2137 Jama, 2138 Praše, 2139 Mavčiče, 2140 Podreča, 2141 Podljubelj, 2142 Lom pod Storžičem, 2143 Tržič, 2144 Bistrica, 2145 Leše, 2146 Kovor, 2147 Križe, 2148 Senično, 2149 Žiganja vas, 2150 Zvirče, 2151 Begunje, 2152 Srednja vas, 2153 Otok, 2154 Nova vas, 2155 Hraše, 2156 Radovljica, 2157 Predtrg, 2158 Mošnje, 2159 Brezje, 2160 Ljubno, 2161 Zaloše, 2162 Dobrava pri Kropi, 2163 Kamna Gorica, 2164 Lancovo, 2165 Kropa, 2166 Češnjica pri Kropi, 2167 Rateče, 2168 Podkoren, 2169 Kranjska Gora, 2170 Gozd, 2171 Dovje, 2172 Hrušica, 2173 Plavški Rovt, 2174 Planina, 2175 Jesenice, 2176 Blejska Dobrava, 2177 Javorniški Rovt, 2178 Koroška Bela, 2179 Potoki, 2180 Žirovnica, 2181 Zabreznica, 2182 Doslovče, 2183 Zasip, 2184 Podhom, 2185 Spodnje Gorje, 2186 Višelnica I, 2187 Zgornje Gorje, 2188 Poljšica, 2189 Rečica, 2190 Bled, 2191 Želeče, 2192 Ribno, 2193 Selo pri Bledu, 2194 Bohinjska Bela, 2195 Gorjuše, 2196 Bohinjska Češnjica, 2197 Bohinjska Srednja vas, 2198 Studor, 2199 Savica, 2200 Bohinjska Bistrica, 2201 Nomenj, 2202 Nemški Rovt, 2203 Trenta leva, 2204 Trenta desna, 2205 Strmec, 2206 Log pod Mangartom, 2207 Bovec, 2208 Koritnica, 2209 Soča desna, 2210 Soča leva, 2211 Čezsoča, 2212 Žaga, 2213 Srpenica, 2214 Breginj, 2215 Robidišče, 2216 Logje, 2217 Sedlo, 2218 Borjana, 2219 Kred, 2220 Staro selo, 2221 Sužid, 2222 Svino, 2223 Kobarid, 2224 Trnovo, 2225 Drežnica, 2226 Vrsno, 2227 Smast, 2228 Ladra, 2229 Idrsko, 2230 Livek, 2231 Kamno, 2232 Volarje, 2233 Dolje, 2234 Zatolmin, 2235 Čadrg, 2236 Žabče, 2237 Ljubinj, 2238 Podmelec, 2239 Kneža, 2240 Rut, 2241 Stržišče, 2242 Podbrdo, 2243 Obloke, 2244 Grahovo, 2245 Ponikve, 2246 Most na Soči, 2247 Poljubinj, 2248 Tolmin, 2249 Volče, 2250 Modrejce, 2251 Kozaršče, 2252 Čiginj, 2253 Rute, 2254 Sela, 2255 Lom, 2256 Idrija pri Bači, 2257 Slap, 2258 Pečine, 2259 Šentviška Gora, 2260 Prapetno Brdo, 2261 Gorenja Trebuša, 2262 Kal nad Kanalom, 2263 Avče, 2264 Doblar, 2265 Ročinj, 2266 Ajba, 2267 Bodrež, 2268 Vrh Kanalski, 2269 Kanal, 2270 Morsko, 2271 Gorenja vas, 2272 Idrija nad Kanalom, 2273 Ukanje, 2274 Anhovo, 2275 Plave, 2276 Deskle, 2277 Mirnik, 2278 Kožbana, 2279 Krasno, 2280 Vrhovlje, 2281 Šmartno, 2282 Vedrijan, 2283 Višnjevik, 2284 Neblo, 2285 Biljana, 2286 Medana, 2287 Vipolže, 2288 Kozana, 2289 Cerovo, 2290 Kojsko, 2291 Podsabotin, 2292 Šmaver, 2293 Grgar, 2294 Bate, 2295 Banjšice, 2296 Lokovec, 2297 Čepovan, 2298 Lazna, 2299 Lokve, 2300 Trnovo, 2301 Ravnica, 2302 Kromberk, 2303 Solkan, 2304 Nova Gorica, 2306 Rožna Dolina, 2307 Stara Gora, 2308 Loke, 2309 Šmihel, 2310 Ozeljan, 2311 Vitovlje, 2312 Osek, 2313 Šempas, 2314 Vogrsko, 2315 Šempeter, 2316 Vrtojba, 2318 Bilje, 2319 Bukovica, 2320 Prvačina, 2321 Gradišče, 2322 Renče, 2323 Vrtoče, 2324 Orehovlje, 2325 Miren, 2326 Rupa, 2327 Gabrje ob Vipavi, 2328 Opatje selo, 2329 Nova vas, 2330 Sela na Krasu, 2331 Vojščica, 2332 Kostanjevica na Krasu, 2333 Temnica, 2334 Lipa, 2335 Dornberk, 2336 Branik, 2337 Bukovo, 2338 Jesenica, 2339 Gorje, 2340 Labinje, 2341 Dolenji Novaki, 2342 Gorenji Novaki, 2343 Planina, 2344 Cerkno, 2345 Zakriž, 2346 Orehek, 2347 Police, 2348 Reka – Ravne, 2349 Šebrelje, 2350 Otalež, 2351 Idrijske Krnice, 2352 Spodnja Kanomlja, 2353 Srednja Kanomlja, 2354 Gorenja Kanomlja, 2355 Vojsko, 2356 Čekovnik, 2357 Idrija mesto, 2358 Spodnja Idrija, 2359 Ledine, 2360 Vrsnik I, 2361 Dole, 2362 Jelični Vrh, 2363 Idrijski Log, 2364 Godovič, 2365 Črni Vrh, 2366 Zadlog, 2367 Kanji Dol, 2368 Lome, 2369 Javornik, 2370 Dol – Otlica, 2371 Kovk, 2372 Križna Gora, 2373 Col, 2374 Vodice, 2375 Podkraj, 2376 Višnje, 2377 Sanabor, 2378 Vrhpolje, 2379 Budanje, 2380 Šturje, 2381 Lokavec, 2382 Stomaž, 2383 Vrtovin, 2384 Črniče, 2385 Gojače, 2386 Batuje, 2387 Selo, 2388 Kamnje, 2389 Skrilje, 2390 Dobravlje, 2391 Vipavski Križ, 2392 Ajdovščina, 2393 Ustje, 2394 Velike Žablje, 2395 Brje, 2396 Šmarje, 2397 Gaberje, 2398 Erzelj, 2399 Planina, 2400 Slap, 2401 Vipava, 2402 Lože, 2403 Goče, 2404 Podraga, 2405 Podnanos, 2406 Nanos, 2407 Lozice, 2408 Brestovica, 2409 Ivanji Grad, 2410 Sveto, 2411 Škrbina, 2412 Komen, 2413 Mali Dol, 2414 Tomačevica, 2415 Kobjeglava, 2416 Štanjel, 2417 Hruševica, 2418 Kobdilj, 2419 Koboli, 2420 Štjak, 2421 Avber, 2422 Kopriva, 2423 Gabrovica, 2424 Volčji Grad, 2425 Gorjansko, 2426 Brje, 2427 Veliki Dol, 2428 Salež, 2429 Pliskovica, 2430 Krajna vas, 2431 Skopo, 2432 Dutovlje, 2433 Veliki Repen, 2434 Voglje, 2435 Križ, 2436 Tomaj, 2437 Utovlje, 2438 Kazlje, 2439 Griže, 2440 Veliko Polje, 2441 Dolenja vas, 2442 Štorje, 2443 Senadole, 2444 Gabrče, 2445 Potoče, 2446 Laže, 2447 Senožeče, 2448 Gornje Vreme, 2449 Vremski Britof, 2450 Famlje, 2451 Dolnje Ležeče, 2452 Divača, 2453 Povir, 2454 Merče, 2455 Sežana, 2456 Trebče, 2457 Gropada, 2458 Bazovica, 2459 Lokev, 2460 Naklo, 2461 Dane, 2462 Podgrad, 2463 Škoflje, 2464 Barka, 2465 Vareje, 2466 Misliče, 2467 Vatovlje, 2468 Kozjane, 2469 Dolenja Planina, 2470 Gorenja Planina, 2471 Kačja vas, 2472 Strmica, 2473 Studeno, 2474 Bukovje, 2475 Šmihel pod Nanosom, 2476 Landol, 2477 Zagon, 2478 Hrašče, 2479 Studenec, 2480 Hrenovice, 2481 Velika Brda, 2482 Strane, 2483 Razdrto, 2484 Hruševje, 2485 Rakulik, 2486 Orehek, 2487 Rakitnik, 2488 Zalog, 2489 Stara vas, 2490 Postojna, 2491 Matenja vas, 2492 Slavina, 2493 Volče, 2494 Košana, 2495 Suhorje, 2496 Stara Sušica, 2497 Nadanje selo, 2498 Narin, 2499 Kal, 2500 Selce, 2501 Petelinje, 2502 Radohova vas, 2503 Parje, 2504 Zagorje, 2505 Jurišče, 2506 Palčje, 2507 Trnje, 2508 Snežnik, 2509 Bač, 2510 Koritnice, 2511 Knežak, 2512 Šembije, 2513 Podstenje, 2514 Mereče, 2515 Ratečevo Brdo, 2516 Kilovče, 2517 Prem, 2518 Janeževo Brdo, 2519 Ostrožno Brdo, 2520 Prelože, 2521 Čelje, 2522 Smrje, 2523 Topolc, 2524 Trnovo, 2525 Ilirska Bistrica, 2526 Vrbovo, 2527 Jasen, 2528 Koseze, 2529 Zarečica, 2530 Dobropolje, 2531 Zarečje, 2532 Brce, 2533 Zajelšje, 2534 Tominje, 2535 Harije, 2536 Sabonje, 2537 Pavlica, 2538 Studena Gora, 2539 Velika Bukovica, 2540 Mala Bukovica, 2541 Dolnji Zemon, 2542 Gornji Zemon, 2543 Jablanica, 2544 Trpčane, 2545 Podgraje, 2546 Zabiče, 2547 Sušak, 2548 Novokračine, 2549 Jelšane, 2550 Dolenje, 2551 Veliko Brdo, 2552 Starod, 2553 Gročana, 2554 Rodik, 2555 Draga, 2557 Ocizla, 2558 Prešnica, 2559 Materija, 2560 Hrpelje, 2561 Brezovica, 2562 Artviže, 2563 Tatre, 2564 Rjavče, 2565 Pregarje, 2566 Gaberk, 2567 Huje, 2568 Male Loče, 2569 Javorje, 2570 Ritomeče, 2571 Kovčice, 2572 Hotična, 2573 Slivje, 2574 Markovščina, 2575 Gradišče, 2576 Obrov, 2577 Hrušica, 2578 Podbeže, 2579 Podgrad, 2580 Račice, 2581 Poljane, 2582 Golac, 2583 Podgorje, 2584 Zazid, 2585 Rakitovec, 2589 Plavje, 2590 Hribi, 2592 Jernej, 2593 Oltra, 2594 Ankaran, 2595 Škofije, 2596 Tinjan, 2597 Osp, 2598 Socerb, 2599 Črnotiče, 2600 Črni Kal, 2601 Gabrovica, 2602 Rožar, 2603 Dekani, 2604 Bertoki, 2605 Koper, 2606 Semedela, 2607 Gažon, 2608 Šmarje, 2609 Pomjan, 2610 Vanganel, 2611 Marezige, 2612 Sveti Anton, 2613 Truške, 2614 Kubed, 2615 Loka, 2616 Podpeč, 2617 Hrastovlje, 2618 Movraž, 2619 Sočerga, 2620 Pregara, 2621 Gradin, 2622 Topolovec, 2623 Boršt, 2624 Koštabona, 2625 Krkavče, 2626 Izola, 2628 Malija, 2629 Dvori nad Izolo, 2630 Piran, 2631 Portorož, 2632 Sečovlje, 2633 Raven, 2634 Nova vas, 2635 Rogaška Slatina, 2636 Bežigrad, 2637 Prihodi, 2638 Podmežaklja, 2639 Zvodno, 2640 Hrastnik, 2641 Zagorje, 2642 Grosuplje, 2643 Zasadi, 2644 Višelnica II, 2645 Paka II, 2646 Srednji Dolič, 2647 Bezovje, 2648 Peračica, 2649 Izlake, 2650 Debro, 2651 Požnica, 2652 Ogorevc, 2653 Pšata, 2654 Gozd – Reka, 2655 Račica, 2656 Ribče, 2657 Pečice, 2658 Osredek, 2659 Spodnje selce, 2660 Spodnja Ponkvica, 2661 Gaj, 2662 Malkovec, 2663 Mravljevi, 2664 Spodnja Branica, 2665 Zgornji Dražen Vrh, 2666 Selce, 2667 Spodnji Vurmat, 2668 Gojška planina, 2669 Paški Kozjak, 2670 Lažiše, 2671 Podpeč, 2672 Prapretno, 2673 Spodnja Pohanca, 2674 Žavcerjev Vrh, 2675 Vranoviči, 2676 Cerkvišče, 2677 Prule, 2678 Golovec, 2679 Gradišče II, 2680 Nove Jarše, 2681 Brinje II, 2682 Brdo, 2683 Grič, 2684 Drenik, 2685 Šavna Peč, 2686 Zavrate, 2687 Boben, 2688 Studence, 2689 Čebine, 2690 Prapreče, 2691 Rakitovec, 2692 Smrečje, 2693 Log, 2695 Planica, 2696 Vojščica, 2697 Kanalski Lom, 2698 Bukovski Vrh, 2699 Utre, 2700 Rakov Škocjan, 2701 Dolanci, 2702 Kodreti, 2703 Hrušica, 2704 Jurjeva dolina, 2705 Leskova Dolina, 2706 Zelena jama, 2707 Bevško, 2708 Rodež, 2709 Javorje, 2710 Glažuta, 2711 Spodnji Vrhov Dol, 2712 Dobrava, 2713 Ob železnici, 2714 Vrhe II, 2715 Cetore, 2716 Morje.
7. člen
(sprememba imena katastrske občine)
(1) Geodetska uprava spremeni ime katastrske občine na predlog Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen.
(2) Pobudo za spremembo imena katastrske občine lahko da samoupravna lokalna skupnost, ki ji katastrska občina delno ali v celoti teritorialno pripada.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(uskladitev imen katastrskih občin)
Geodetska uprava v roku 30 dni po uveljavitvi tega pravilnika opravi uskladitev imen katastrskih občin, določenih s tem pravilnikom, z imeni katastrskih občin, ki so določena na podlagi Pravilnika o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št. 7/03 in 47/06-ZEN), tako da v uradnih evidencah spremeni zapis imena katastrske občine za:
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 623 iz Zgornja Slemen v Zgornji Slemen;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 630 iz Gerečja Vas v Gerečja vas;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 1327 iz Povrje v Površje;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 1454 iz Daljnji Vrh v Daljni Vrh;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 1948 iz Krace v Krašce;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 2123 iz Čirčiče v Čirče.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list RS, št. 7/03 in 47/06 – ZEN).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 24. novembra 2006.
Št. 0071-188/2006
Ljubljana, dne 21. septembra 2006
EVA 2006-2511-0017
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor