Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2006 z dne 11. 8. 2006

Kazalo

3813. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900), stran 9369.

V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77-3387/06 z dne 21. 7. 2005, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem
P O P R A V E K
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi
Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)
1. V zadnji alinei 5. člena se črta »in določitev novih javnih poti«.
2. V zadnji alinei 8. člena se tekst »priključkoma (uvoz – izvoz) v km 4,668 in 4,756« nadomesti s tekstom »priključkom (uvoz – izvoz) v km 4,668«.
3. Na koncu 13. člena se doda stavek: »Pred porušitvijo objekta na parceli št. *10 k.o. Težka Voda se priključno merilno mesto NN iz tega objekta prestavi na najbližji sosednji objekt.«.
4. Nadomesti se zadnji stavek 15. člena s stavkom, ki se pravilno glasi: »Vodovodni in kanalizacijski priključki za stanovanjska objekta, ki se porušita, se prestavijo na sosednji objekt.«.
5. Zadnja beseda v 15. členu »opustita« se nadomesti z besedo »nadomestita«.
6. Iz 17. člena se črta stavek: »Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 8. člena tega odloka.«
Št. 007-17/2006-1902
Novo mesto, dne 3. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost