Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2006 z dne 7. 7. 2006

Kazalo

3058. Ugotovitveni sklep o zneskih dnevnic za službeno potovanje in nadomestila za ločeno življenje, stran 7611.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 61/05 – ug. sklep) 8. točke 42. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94 – ZRPJZ, 27/94 – aneks, 59/94 – aneks, 80/94 – aneks, 64/95 – aneks, 37/97 – aneks, 87/97 – ZPSDP in ZURD98, 3/98, 9/98 – ZDMPNU-A in ZPSDP-A, 39/99 – ZMPURP in aneks, 40/99 – popr., 67/00 – razlaga, 81/00 – razlaga, 23/01 – razlaga, 43/01 – razlaga, 99/01 – aneks, 19/02 – razlaga, 8/03, 73/03 – aneks, 77/04 – sklep, 81/04 – ug. sklep, 61/05 – ug. sklep, 115/05 in 43/06-ZKolP), v zvezi s 7. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/06), sprejme minister za javno upravo v soglasju s koordinacijo sindikatov negospodarskih dejavnosti
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Dnevnica za službeno potovanje v državi iz prvega odstavka 3. člena Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 61/05 – ug. sklep, v nadaljnjem besedilu: ZPSDP) in iz prvega odstavka 4. točke 42. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94 – ZRPJZ, 27/94 – aneks, 59/94 – aneks, 80/94 – aneks, 64/95 – aneks, 37/97 – aneks, 87/97 – ZPSDP in ZURD98, 3/98, 9/98 – ZDMPNU-A in ZPSDP-A, 39/99 – ZMPURP in aneks, 40/99 – popr., 67/00 – razlaga, 81/00 – razlaga, 23/01 – razlaga, 43/01 – razlaga, 99/01 – aneks, 19/02 – razlaga, 8/03, 73/03 – aneks, 77/04 – sklep, 81/04 – ug. sklep, 61/05 – ug. sklep, 115/05 in 43/06 – ZKolP, v nadaljnjem besedilu: KPnd) znaša od 1. julija 2006 dalje:
– 4.777 SIT, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 2.387 SIT, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.662 SIT, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
II.
Nadomestilo za ločeno življenje iz 9. člena ZPSDP in iz 7. točke 42 člena KPnd, znaša od 1. julija 2006 dalje:
– 31.381 SIT za nadomestilo stroškov stanovanja;
– 38.354 SIT za nadomestilo stroškov prehrane.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Branimir Štrukelj l.r.
Koordinacija sindikatov
negospodarskih dejavnosti
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
Št. 0100-13/2006/91
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2006-3111-0047

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina