Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče, stran 1465.

V skladu z določili zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 70/97) ter določili občinskih statutov so Občinski sveti občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
1. člen
5. člen odloka o ustanovitvi Razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Uradni list RS, št. 68/95) se spremeni, tako da glasi:
Dejavnost zavoda je:
K/74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje (razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci),
K/73.103 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti,
K/73.201 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/74.110 – Pravno svetovanje,
K/74.120 – Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje (razen revizijskih dejavnosti),
K/74.130 – Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.400 – Ekonomsko propagiranje,
K/74.831 – Prevajanje,
K/74.832 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.833 – Druga splošna tajniška dela,
K/74.843 – Druge poslovne dejavnosti,
K/72.300 – Obdelava podatkov,
K/72.400 – Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/72.600 – Druge računalniške dejavnosti,
K/70.200 – Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/71.330 – Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
L/75.130 – Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
O/91.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
O/91.120 – Dejavnost strokovnih združenj,
I/63.300 – Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
G/51.190 – Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G/51.700 – Druga trgovina na debelo,
G/52.110 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
G/52.488 – Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n., in sicer: s spominki, izdelki domače obrti, z neprehrambenimi izdelki, d.n.,
M/80.422 – Drugo izobraževanje, d. n.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
Črenšovci, dne 16. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.
Kobilje, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.
Odranci, dne 5. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.
Turnišče, dne 26. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.