Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2006 z dne 23. 6. 2006

Kazalo

2830. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana, stran 6995.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 15. člena Statuta Občinskega sveta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 22. redni seji dne 22. 6. 2006 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana
1. člen
Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana se imenujejo:
1. predsednica: Renata Kurbus Trajbar
2. namestnik predsednika: Martin Breznik
3. članica: Marinka Nikl Trojner
4. namestnica člana: Darinka Šnajder
5. članica: Nataša Lorenčič
6. namestnica člana: Mira Škamlec Hebar
7. članica: Danica Zemljič
8. namestnica člana: Petra Polanec.
2. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.
3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 04003-001/2006
Sveta Ana, dne 2. junija 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

AAA Zlata odličnost