Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2006 z dne 13. 6. 2006

Kazalo

2623. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica, stran 6701.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/99, 109/99, in UVG, št. 34/04, 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 30. seji dne 25. 5. 2006 sprejel naslednji
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica
1. člen
Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo kulturnih vrednot, se območja in objekti nepremične kulturne dediščine na območju Občine Žirovnica, ki imajo posebno kulturno, umetnostno, etnološko, zgodovinsko, tehnično vrednost, razglasijo za kulturne spomenike lokalnega pomena (v nadaljevanju spomeniki).
Spomeniki se razglasijo z namenom, da se:
– ohranijo kulturne, umetnostne, zgodovinske in krajinske vrednote spomenika,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavijo kulturne vrednote spomenika,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
2. člen
Za spomenik se razglasijo enote kulturne dediščine (arheološke, etnološke, umetnostne, zgodovinske, tehnične), ki so povzete iz Strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine za Občino Žirovnica:
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|Zap.  |EŠD   |KRAJ       |IME ENOTE      |varstvena    |
|št.   |     |         |          |skupina     |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|1    |1668   |Breg pri     |Cerkev sv. Radegunde|UZA, A      |
|    |     |Žirovnici     |          |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|2    |1667   |Breznica     |Cerkev Žalostne   |UZA       |
|    |     |         |Matere božje    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|3    |410057  |Breznica     |Kapelica južno od  |UZA       |
|    |     |         |Breznice      |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|4    |5442   |Breznica     |Znamenje ob stari  |UZA       |
|    |     |         |cesti        |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|5    |5323   |Breznica     |Janšev čebelnjak  |ZG        |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|6    |10061  |Breznica     |Pokopališče     |ZG        |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|7    |5325   |Breznica     |Spomenik padlim v  |ZG        |
|    |     |         |prvi svetovni vojni |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|8    |5324   |Breznica     |Spominsko znamenje |ZG        |
|    |     |         |Antonu Janši    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|9    |5335   |Doslovče     |Spominsko znamenje |ZG        |
|    |     |         |Antonu Dolarju -  |         |
|    |     |         |Mišku        |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|10   |5397   |Doslovče     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |         |Dragoljubu     |         |
|    |     |         |Milovanoviču    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|11   |5409   |Doslovče     |Spominski plošči  |ZG        |
|    |     |         |padlim in      |         |
|    |     |         |partizanskem taboru |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|12   |18110  |Doslovče     |Napajalno korito pri|ETN, TEH     |
|    |     |         |hiši Doslovče 13  |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|13   |5402   |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |Julki Jensterle   |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|14   |5404   |Moste pri     |Moste 79 – Spominska|ZG        |
|    |     |Žirovnici     |plošča ustanovitvi |         |
|    |     |         |Cankarjevega    |         |
|    |     |         |bataljona in    |         |
|    |     |         |spominska plošča  |         |
|    |     |         |relejni kurirski  |         |
|    |     |         |postaji G – 17 na  |         |
|    |     |         |Valvasorjevem domu |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|15   |5398   |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |partijski konferenci|         |
|    |     |         |jeseniškega okrožja |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|16   |5406   |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |partizanskemu taboru|         |
|    |     |         |v Žingaricah    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|17   |410076  |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |padlima graničarjema|         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|18   |5400   |Moste pri     |Spominska plošča na |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |Prešernovi koči na |         |
|    |     |         |Malem Stolu     |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|19   |5401   |Moste pri     |Kenotaf Jožeta Kodra|ZG        |
|    |     |Žirovnici     |na Malem Stolu   |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|20   |5399   |Moste pri     |Spominska plošča na |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |železniškem mostu  |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|21   |5408   |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |kurirjem v Završnici|         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|22   |5405   |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |Vojku Školarisu na |         |
|    |     |         |Žirovniški planini |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|23   |5304   |Moste pri     |Spomenik talcem   |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |          |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|24   |470920  |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |Marti Tavčar - Riji |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|25   |5407   |Moste pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |kurirjem na Jamovcu |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|26   |470308  |Moste pri     |Partizansko     |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |taborišče Titova vas|         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|27   |5396   |Moste pri     |Protiturški tabor  |A        |
|    |     |Žirovnici     |          |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|28   |13698  |Moste pri     |Arheološko najdišče |A        |
|    |     |Žirovnici     |Mala Gora pod Žičico|         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|29   |1672   |Moste pri     |Cerkev sv. Martina |UZA, A      |
|    |     |Žirovnici     |          |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|30   |471   |Moste pri     |Hidroelektrarna   |TEH, ZG     |
|    |     |Žirovnici     |Završnica      |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|31   |9887   |Rodine      |Pokopališče     |ZG        |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|32   |5427   |Rodine      |Rojstna hiša Janeza |ZG        |
|    |     |         |Jalna        |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|33   |1669   |Rodine      |Cerkev sv. Klemena |UZA       |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|34   |5452   |Rodine      |Freska na hiši   |UZA       |
|    |     |         |Rodine 9      |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|35   |5298   |Rodine      |Villa Rustica    |A        |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|36   |410071  |Selo pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |Francu Krču     |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|37   |5429   |Selo pri     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |Žirovnici     |Ignacu Zupanu    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|38   |16703  |Selo pri     |Cerkev sv. Kancijana|UZA       |
|    |     |Žirovnici     |          |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|39   |5431   |Smokuč      |Spominsko znamenje |ZG        |
|    |     |         |Vinku Hrovatu    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|40   |667   |Smokuč      |Freska na hiši   |ETN, UZA     |
|    |     |         |Smokuč 43      |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|41   |18111  |Smokuč      |Vaško perišče    |ETN, TEH     |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|42   |17611  |Zabreznica    |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |         |padlim gasilcem   |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|43   |5318   |Zabreznica    |Lokacija cerkve sv. |A        |
|    |     |         |Lovrenca      |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|44   |5440   |Žirovnica     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |         |požigu železniške  |         |
|    |     |         |postaje       |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|45   |18108  |Žirovnica     |Vodovodni zbiralnik |TEH, ETN, ZG   |
|    |     |         |HE Završnica    |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|46   |5437   |Žirovnica     |Rojstna hiša Matije |ZG        |
|    |     |         |Čopa        |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|47   |5438   |Žirovnica     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |         |prvemu sestanku OF |         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
|48   |5439   |Žirovnica     |Spominska plošča  |ZG        |
|    |     |         |kraju prvega    |         |
|    |     |         |partijskega sestanka|         |
+--------+---------+------------------+--------------------+-----------------+
 
  LEGENDA VARSTVENIH SKUPIN:
+------------------------------------------------------------------+------+
|varstvena skupina                         |oznaka|
+------------------------------------------------------------------+------+
|arheološki spomeniki                       |  A |
+------------------------------------------------------------------+------+
|zgodovinski spomeniki                       | ZG |
+------------------------------------------------------------------+------+
|umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki| UZA |
+------------------------------------------------------------------+------+
|etnološki spomeniki                        | ETN |
+------------------------------------------------------------------+------+
|tehniški spomeniki                        | TEH |
+------------------------------------------------------------------+------+
3. člen
Za posege na spomenikih iz 2. člena tega odloka in na njihovih vplivnih območjih je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj (v nadaljevanju: Zavoda).
4. člen
Za spomenike po posameznih varstvenih skupinah veljajo spodaj navedeni varstveni režimi.
Varstveni režim za arheološke spomenike (A):
Na arheoloških najdiščih je prepovedano:
– odkopavati in zasipavati ali kako drugače posegati v teren;
– graditi vse vrste stavb;
– izvajati gradnjo cest in drugih infrastrukturnih naprav;
– postavljati in polagati energetske in druge vode na ožjem območju varovanja;
– izvajati takšno rabo tal, ki najdišču škoduje (npr. globoko oranje, rigolanje itd.);
– nepooblaščenim osebam posegati v najdišče in raziskovati s kovinoiskalci;
– gospodarsko izkoriščanje rudnin oziroma kamnin;
– postavljati reklamne in druge table oziroma napise na ožjem območju varovanja.
Po predhodni pridobitvi strokovnih podlag in pozitivnem kulturnovarstvenem mnenju Zavoda je možno:
– na robnih delih najdišča locirati infrastrukturne objekte in vode, vendar le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav s predvsem neagresivnimi metodami, ki gredo v breme investitorja;
– predvideti poseganje v zemljišča znotraj urbanih območij, vendar le na osnovi rezultatov predhodno zagotovljenih arheoloških raziskav, ki lahko pomenijo tudi spremembo projekta;
– urediti arheološko lokaliteto za obisk javnosti (postavljanje pojasnjevalnih tabel);
– posegati v vegetacijo zaradi boljše prezentacije.
Pri gradnji večjih infrastrukturnih objektov (nove ceste, razni vkopani vodi) ter pri ostalih večjih posegih v prostor (nove industrijsko-obrtne cone) je treba zagotoviti arheološke raziskave po celotni trasi oziroma na celotnem območju predvidenega posega.
Varstveni režim za zgodovinske spomenike, umetnostnozgodovinske oziroma umetnostne in arhitekturne spomenike, za etnološke spomenike in za tehniške spomenike (ZG, UZA, ETN, TEH)
Spomenikov ni dovoljeno poškodovati, podreti ali odstraniti.
Varuje se:
– avtentičnost lokacije spomenika;
– fizično pojavnost s tlorisno in višinsko zasnovo;
– komunikacijsko navezavo na javni prostor;
– odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb;
– prostorska umestitev spomenika in vedute na spomenik;
– konstrukcijsko zasnovo in gradivo;
– likovna podoba in oblikovanost zunanjščine – arhitekturna členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, gradiva, barvo, detajle ...;
– stavbno pohištvo in notranjo opremo;
– funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru;
– zgodovinska pričevalnost in tehnične prvine.
Ob predhodnem soglasju pristojnega Zavoda je dovoljeno:
– na osnovi konservatorskih raziskav spremeniti, dodati ali odstraniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše sodobno oziroma vzpostaviti starejšo podobo;
– izvajati znanstveno raziskovalna dela;
– spremeniti namembnost objekta, če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca, funkcija in sporočilnost objekta;
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, da se zagotovi statična stabilnost objekta;
– na fasade nameščati oblikovno ustrezne izveske ali napise;
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
Za vse spomenike je potrebno upoštevati tudi varstveni režim za posamezen spomenik, naveden v strokovnih podlagah za razglasitev.
5. člen
Opisi spomenikov so navedeni v Strokovnih podlagah za razglasitev za spomenik lokalnega pomena za Občino Žirovnica, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, ki jih hrani Občina Žirovnica ter so priloga oziroma sestavni del odloka.
Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena vsebujejo evidenčno številko spomenika, ime spomenika, varstveno skupino, kratko utemeljitev, katastrsko občino in parcelno številko in pripadajoči varstveni režim. Nekateri spomeniki imajo vplivno območje. To so površine, ki so vidno in funkcionalno povezane s spomenikom. Meja vplivnega območja je prikazana in vrisana na topografskem načrtu v merilu 1:5000 za vsak spomenik posebej.
6. člen
Na vplivnem območju ni dovoljeno izvajati del in posegov, ki bi lahko imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnost spomenika. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni upravni organ na podlagi mnenja pristojnega Zavoda.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Občinski svet Občine Žirovnica določa in uveljavlja politiko varovanja spomenikov iz 2. člena.
V skladu s proračunsko politiko Občine Žirovnica, opredeljuje svoje obveznosti, ki izvirajo iz tega odloka.
Predkupno pravico nad razglašenimi spomeniki uveljavlja Občina Žirovnica.
9. člen
Naloge varstva, ki jih veljavni zakon o varstvu kulturne dediščine daje strokovnim organizacijam, opravlja na območju občine Žirovnica Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
10. člen
Občinski upravni organ izvede vpis razglašenih kulturnih spomenikov v zemljiško knjigo in po razglasitvi izda odločbo lastnikom ali upravljavcem spomenikov, s katero jih seznani z režimi varstva, s posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami glede spomenika in njegove neposredne okolice.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati:
– 1. točka 3. člena in 2. točka 5. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (UVG, št. 1/85),
– 1., 3.–8., 10.–11. točka 3. člena, 4.–7., 16., 78.–84., 86.–92., 109.–113., 116.–123. točka 5. člena, 3.–6., 18., 27.–29. točka 6. člena Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenice (UVG, št. 2/87 in Uradni list RS, št. 24/91),
– Odlok o razglasitvi jame Mala Gora pod Žičico za arheološki kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 73/00).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-0001/2002
Žirovnica, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti