Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2006 z dne 19. 5. 2006

Kazalo

2214. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2005, stran 5712.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2005
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2006, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let, predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999 ter po 150., 150. a in 150. b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2005, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
+--------------+-------------------------+
|   Leto   | Valorizacijski količnik|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1965   |       2199566,613|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1966   |       1663021,845|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1967   |       1505857,143|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1968   |       1374453,360|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1969   |       1193667,247|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1970   |        995879,360|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1971   |        834041,388|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1972   |        708180,879|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1973   |        611481,481|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1974   |        486795,737|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1975   |        389187,731|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1976   |        336855,949|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1977   |        282892,238|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1978   |        232141,284|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1979   |        185355,066|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1980   |        156305,464|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1981   |        120162,224|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1982   |        95393,665|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1983   |        75049,565|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1984   |        49359,916|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1985   |        24930,049|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1986   |        11190,021|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1987   |         5055,393|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1988   |         1904,442|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1989   |         116,080|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1990   |          24,224|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1991   |          13,214|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1992   |          4,448|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1993   |          2,966|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1994   |          2,312|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1995   |          1,945|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1996   |          1,687|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1997   |          1,510|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1998   |          1,378|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   1999   |          1,258|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   2000   |          1,137|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   2001   |          1,015|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   2002   |          0,925|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   2003   |          0,860|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   2004   |          0,814|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
|   2005   |          0,777|
|       |             |
+--------------+-------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 01701-10/2006
Ljubljana, dne 30. marca 2006
EVA 2006-2611-0054
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance