Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2121. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu, stran 5324.

Na podlagi 31. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 3. 5. 2006 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu (v nadaljevanju predlog sprememb in dopolnitev).
2. člen
Predlog sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih Občine Miren - Kostanjevica, Miren 129, ogled bo možen v delovnem času občinske uprave. Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.miren-kostanjevica.si v rubriki novice.
Razgrnitev bo trajala od vključno ponedeljka, 22. 5. 2006, do vključno torka, 6. 6. 2006.
3. člen
Javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev bo potekala v sredo, 31. 5. 2006, v sejni sobi Občine Miren - Kostanjevica, s pričetkom ob 17. uri.
4. člen
Pripombe na razgrnjen predlog sprememb in dopolnitev lahko vsi zainteresirani pisno ali ustno podajo na javni obravnavi, jih na mestu javne razgrnitve zapišejo v knjigo pripomb, jih v pisni obliki posredujejo Občini Miren - Kostanjevica ali jih posredujejo na elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.
5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Šifra: 3505.01-6/2006
Miren, dne 3. maja 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost