Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2006 z dne 12. 5. 2006

Kazalo

2098. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, stran 5300.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr., 54/00 – Zkme in 37/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem
1. člen
V Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02 in 50/05), se v 1. členu za besedilom »str. 1« doda besedilo », z vsemi spremembami«.
2. člen
Del C Priloge 3 se nadomesti z novim Delom C, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Za stroje, za katere niso določene dokončne vrednosti II. stopnje dovoljenih ravni zvočne moči v prilogi tega pravilnika, se od uveljavitve tega pravilnika, uporabljajo vrednosti, ki so določene za I. stopnjo dovoljenih ravni zvočne moči.
Za premične žerjave z enim samim motorjem na notranje zgorevanje veljajo vrednosti za I. stopnjo dovoljenih ravni zvočne moči do 3. januarja 2008, po 3. januarju 2008 pa vrednosti, določene za II. stopnjo dovoljenih ravni zvočne moči.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 0071-52/2006
Ljubljana, dne 17. marca 2006
EVA 2006-2511-0110
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
                   PRILOGA

            DEL C: DOVOLJENE RAVNI ZVOČNE MOČI

  Tabela 1: dovoljene ravni zvočne moči
+----------------------------------+--------------+--------------------------+
|vrsta stroja           |  P – neto  | dovoljena raven zvočne |
|                 | vgrajena moč|   moči v dB/1 pW   |
|                 |   v kW   |             |
+----------------------------------+ P(el) (*) – +------------+-------------+
|                 | električna |   od   |   od   |
|                 |  moč v kW  | uveljavitve| uveljavitve |
|                 |  m – masa  |  tega  |  tega   |
|                 | stroja v kg | pravilnika | pravilnika |
|                 | L – rezalna |(I. stopnja)|  (II.   |
|                 | širina v cm |      | stopnja)  |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|stroji za kompaktiranje      |  P <= 8  |   108  | 105 (**)  |
|(vibracijski           +--------------+------------+-------------+
|valjarji, vibracijske plošče in  | 8 < P <= 70 |   109  | 106 (**)  |
|vibracijski bati)         +--------------+------------+-------------+
|                 |   P>70   | 89+11 lg P |86 + 11 lg P |
|                 |       |      |  (**)   |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Buldožerji na gosenicah,     |  P <= 55  |   106  |   103   |
|nakladalniki na gosenicah, bagri- +--------------+------------+-------------+
|nakladalniki na gosenicah     |   P> 55  | 87 + 11 lg |84 + 11 lg P |
|                 |       |   P**  |  (**)   |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Buldožerji na kolesih,      |  P <= 55  |   104  |  101   |
|nakladalniki na kolesih, bagri-  |       |      | (**,***)  |
|nakladalniki na kolesih,     |       |      |       |
|prekucniki, ravnalniki-grederji, |       |      |       |
|kompaktorji za odpadke na     |       |      |       |
|odlagališčih, viličarji z motorji +--------------+------------+-------------+
|z notranjim zgorevanjem, premični |  P > 55  | 85+11 lg P | 82+11 lg P |
|žerjavi, stroji za kompaktiranje |       |      | (**, ***) |
|(nevibracijski valjarji) ,    |       |      |       |
|finišerji za ceste, hidravlični  |       |      |       |
|agregati             |       |      |       |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|                 |  P <= 15  |   96   |   93   |
|                 |       |      |       |
|Bagri, gradbena dvigala za    |       |      |       |
|transport blaga, gradbeni vitli, +--------------+------------+-------------+
|motorni okopalniki-        |   P>15   | 83+11 lg P | 80+11 lg P |
|motokultivatorji         |       |      |       |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Ročno-upravljani lomilci in krampi|  m <= 15  |   107  |   105   |
|za beton             +--------------+------------+-------------+
|                 | 15 < m <30 | 94+11 lg m | 92+11 lg m |
|                 |       |      |  (**)   |
|                 +--------------+------------+-------------+
|                 |  m >= 30  | 96+11 lg m | 94+11 lg m |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Stolpni žerjavi          |       | 98 + lg P | 96 + lg P |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Varilni generatorji, električni  | P(el) <= 2 | 97 + lg P | 95 + lg P |
|generatorji            |       |  (el)  |  (el)   |
|                 +--------------+------------+-------------+
|                 | 210 | 97 + lg P | 95 + lg P |
|                 |       |  (el)  |  (el)   |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Kompresorji            |  P <= 15  |   99   |   97   |
|                 +--------------+------------+-------------+
|                 |   P >15  |97 + 2 lg P|95 + 2 lg P |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|Vrtne kosilnice, škarje za    |  L <= 50  |   96   |   94   |
|obrezovanje trave in njenih robov |       |      |       |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|                 | 50 < L <= 70 |   100  |   98   |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|                 | 70 < L <= 120|   100  |  98 (**)  |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+
|                 |  L >120  |   105  | 103 (**)  |
+----------------------------------+--------------+------------+-------------+


  * P(el) za varilne generatorje: običajen tok za varjenje, pomnožen z
običajno obremenilno napetostjo za najnižjo vrednost faktorja storilnosti, ki
ga navaja proizvajalec.
  P(el) za električne generatorje; glavna moč se izračuna na način v skladu
s točko 13.3.2. točki iz standarda z oznako SIST ISO 8528-1:2002.
  ** Te vrednosti so za II. stopnjo dovoljenih ravni zvočne moči samo
orientacijske vrednosti, če gre za:
  – vibracijske valjarje, za katerim upravljavec hodi,
  – vibracijske plošče (> 3kW),
  – vibracijske zabijače,
  – buldožerje z jeklenimi gosenicami,
  – nakladalnike z jeklenimi gosenicami (> 55 kW),
  – viličarje z motorji z notranjim zgorevanjem in protiutežjo,
  – finišerje za ceste z napravo za teptanje,
  – ročno upravljane lomilce betona z motorjem z notranjim zgorevanjem in
krampe za beton (15 < m < 30),
  – vrtne kosilnice, obrezovalnike trat in obrezovalnike tratnih robov.
  *** Vrednosti, ki veljajo za premične žerjave skladno z drugim odstavkom 3.
člena tega pravilnika.
  Vrednost dovoljene ravni zvočne moči, izračunane na podlagi enačb iz tabele
1 te priloge, je treba zaokrožiti na celo število. Če je vrednost decimalnih
mest manjša od 0,5, se upošteva nižje celo število, v primeru vrednosti
decimalnih mest, ki je večja ali enaka 0,5, pa se upošteva višje celo število.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti