Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2006 z dne 25. 4. 2006

Kazalo

1892. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 4790.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 47/04) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS,št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 8. izredni seji dne 14. 4. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 18/05, 74/05) se v poglavju III. Merila za določitev višina nadomestila 10. člen v celoti zamenja z naslednjim besedilom:
   »Nezazidana stavbna zemljišča se glede na namembnost in lego ovrednotijo
z naslednjimi faktorji:
+----------------------------------+--------+---------+----------+---------+
|Namembnost            |   I.|   II.|   III.|   IV.|
|                 | območje| območje|  območje| območje|
|                 |    |     |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+----------+---------+
|Območja za izgradnjo       |   0,1|   0,08|   0,05|    0|
|stanovanjskih stavb        |    |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+----------+---------+
|Območja za izgradnjo       |   0,1|   0,08|   0,05|    0|
|stanovanjskih in poslovnih stavb |    |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+----------+---------+
|Območja za izgradnjo poslovnih  |   0,1|   0,08|   0,05|    0|
|stavb               |    |     |     |     |
|                 |    |     |     |     |
+----------------------------------+--------+---------+----------+---------+
                                     «.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne za odmerno leto 2006.
Št. 42306-1/05
Sodražica, dne 14. aprila 2006
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l.r.