Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2006 z dne 4. 4. 2006

Kazalo

1460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice, stran 3704.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 15. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice (v nadaljevanju LN), ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 164/2005. LN je v skladu s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 46/87 in 44/88, in Uradni list RS, št. 26/93, 86/01 in 98/02).
2. člen
Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) tekstualni del,
B) smernice,
C) grafične priloge.
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu LN iz prvega člena tega odloka.
3. člen
V 3. členu Odloka o lokacijskem načrtu za kolektor Laško-čistilna naprava-Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 116/02) – v nadaljevanju odlok – se v prvem odstavku za besedo trase doda besedilo:
»povezovalnega kanala med desnoobrežnim in levoobrežnim zbirnim kanalom z električnim priključnim vodom,«
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov odstavek:
»Povezovalni kanal z električnim priključnim vodom: k. o. Laško: 543, 540/1, 540/2, 525/1, 570/4, 570/1, 570/5, 522/1, 522/2, 515/1, 518/10, 518/11 in 518/1«.
4. člen
V 4. členu odloka se v prvem odstavku za besedo izgradnji doda še besedilo:
»povezovalnega kanala med desnoobrežnim in levoobrežnim zbirnim kanalom z električnim priključnim vodom,«
5. člen
V 5. členu se na koncu dodata še dve novi alinei:
»– povezovalni kanal med desnoobrežnim in levoobrežnim zbirnim kanalom;
– električni priključni vod za črpališče povezovalnega kanala.«
6. člen
V 6. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
»Povezovalni kanal med desnoobrežnim in levoobrežnim zbirnim kanalom
– dolžina tlačnega kanala 90.00 m,
– dimenzije PEHP PE 100 SDR 17,
– črpališče z dvema potopnima črpalkama.
Nizkonapetostni elektro priključek do črpališča
– dolžina 53.00 m.«.
7. člen
Na koncu 8. člena se doda besedilo:
»Pri načrtovanju in izgradnji povezovalnega kanala je treba upoštevati projekt Ureditev Savinje na marijagraškem ovinku (Hidrosvet, proj. št. 47/02).
Teme zaščitnega kanala mora biti minimalno 2.00 m pod dnom Savinje.
Zaradi občasno poplavljenega območja je treba ob izgradnji in obratovanju izvesti ukrepe, da v primeru poplav ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim in drugih škodljivih vplivov na okolje in same objekte.«.
8. člen
Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov odstavek:
»Nad povezovalnim kanalom med desnoobrežnim in levoobrežnim kolektorjem bo potekal pod dnom Savinje povezovalni vodovod DN 200 do DN 250.«.
9. člen
Poleg določil tega odloka je treba upoštevati vse pogoje in smernice, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
10. člen
LN iz 1. točke tega odloka je stalno na vpogled na Občini Laško in pri Upravni enoti Laško.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-5/2005
Laško, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti