Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1056. Pravilnik o najemu učilnice v Čopovi rojstni hiši, stran 2717.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 109/01 in UVG, št. 34/04, 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 28. seji dne 23. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o najemu učilnice v Čopovi rojstni hiši
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi upravljavec oddaja v najem učilnico v Čopovi hiši na naslovu Žirovnica 14, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: učilnica).
Najamejo se lahko tudi tehnična sredstva upravljavca.
2. člen
V decembru upravljavec razpiše rezervacije za termine za naslednje leto. Prednost pri najemu imajo uporabniki proračuna Občine Žirovnica.
Preostali prosti termini se oddajo po vrstnem redu prijav.
Z najemnikom se sklene pisna pogodba.
3. člen
Na podlagi sklenjene pogodbe se za plačilo najemnine izda račun, ki ga je najemnik dolžan plačati v dogovorjenem roku.
4. člen
Za najem učilnice in/ali tehničnih sredstev se zaračunava najemnina na uro po točkah, ki so navedene v 5. členu tega pravilnika.
Vrednost točke je 200 SIT (brez DDV) in se usklajuje z gibanjem življenjskih stroškov, enkrat letno, praviloma konec decembra.
Cenik je objavljen na vidnem mestu v prostorih upravljavca.
5. člen
Vsaka začeta ura najema znaša 5 točk.
V primeru, da najemnik ni uporabnik proračuna oziroma se ne ukvarja z neprofitno dejavnostjo, se vrednost točke poveča za 100%.
V primeru nudenja dodatnih storitev se lahko zaračuna višja najemnina. Višjo najemnino določi odgovorna oseba upravljavca.
Najem tehničnih sredstev za vsako začeto uro najema:
– projektor           2 točki,
– prenosni računalnik      2 točki,
– hišni računalnik        1 točka.
6. člen
Za uporabo pianina, ki se nahaja v učilnici, se mora uporabnik učilnice dogovoriti z odgovorno osebo upravljavca.
7. člen
Sredstva, pridobljena z najemom, se vključijo v finančni načrt upravljavca in se porabijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja učilnice ter nakup tehničnih sredstev za potrebe upravljavca.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0003/2006
Žirovnica, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost