Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

922. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 2431.

Na podlagi XI. točke Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 19/03, 17/04 in 17/05) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 28. 2. 2006 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
I.
V III. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02, 17/04 in 17/05; v nadaljnjem besedilu: sklep), se znesek "1.116" nadomesti z zneskom "1.170".
II.
V prvem in drugem odstavku IV. točke sklepa se znesek "1.673" nadomesti z zneskom "1.753".
III.
V V. točki sklepa se znesek "1.673" nadomesti z zneskom "1.753".
IV.
V VI. točki sklepa se znesek "2.231" nadomesti z zneskom "2.338".
V.
V VII. točki sklepa se znesek "5.579" nadomesti z zneskom "5.847".
VI.
V IX. točki sklepa se znesek "558" nadomesti z zneskom "585".
VII.
V besedilu XI. točke sklepa se besedi »Upravni odbor« nadomestita z besedo »Svet«.
VIII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 3. 2006 dalje.
Št. 030-7-4/2006-03-01
Ljubljana, dne 28. februarja 2006
Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik