Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

902. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi, stran 2416.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
1. člen
V Pravilniku o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05) se peti odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če vzorčni tip izpolnjuje ustrezne določbe, mora priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti sestaviti ES-certifikat o pregledu tipa in o tem obvestiti vlagatelja zahtevka. Ta ES-certifikat o pregledu tipa mora vsebovati ugotovitve pregledov, v njem morajo biti navedeni vsi pogoji v zvezi z njegovo izdajo, hkrati pa mora vključevati tudi opise in načrte, ki so potrebni za identifikacijo pregledanega vzorčnega tipa. Pristojni državni organi, drugi priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti, Komisija Evropskih skupnosti in države članice lahko dobijo kopijo ES-certifikata o pregledu tipa in, na podlagi utemeljene zahteve, izvod tehnične dokumentacije proizvajalca in poročilo o opravljenih pregledih in preskusih. Dokumentacija mora biti na voljo tem organom deset let po tem, ko je osebna varovalna oprema dana v promet.«
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »Ministrstvo, pristojno« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen«.
V tretjem odstavku se besedilo »izjavo o skladnosti« nadomesti z besedilom »ES-izjavo o skladnosti«, za besedilom »in prvo alineo« pa se črta beseda »točke«.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika na trgu izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika pri uporabi osebne varovalne opreme, vključno pri uporabi na ribiških ladjah izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, razen nadzora:
– pri uporabi osebne varovalne opreme pri izvajanju rudarskih del ter podzemnih gradbenih delih, ki se izvajajo z rudarskimi metodami dela in v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, kjer nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo;
– pri uporabi osebne varovalne opreme na ladjah in čolnih za gospodarske namene, kjer nadzor izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo;
– pri uporabi osebne varovalne opreme pri delu članov posadk zračnih plovil, kjer nadzor izvaja ministrstvo, pristojno za promet.«
4. člen
V Prilogi II, se v točki 3.4 v drugem odstavku beseda »ustni« nadomesti z besedo »usti«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-104/2002-64
Ljubljana, dne 15. februarja 2006
EVA 2006-2111-0058
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti