Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006

Kazalo

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih površinah, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna, stran 2313.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04) ter Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 136/04) je Občinski svet Občine Dobrna na 26. redni seji dne 15. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih površinah, o javni snagi ter videzu naselij
v Občini Dobrna
1. člen
V 35. členu Odloka o javnih površinah, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 57/03) se v prvem odstavku črta besedilo »denarno kaznijo od 50.000 SIT do« in nadomesti z besedilom »globo 300.000 SIT« ter za besedilom »posameznik od 30.000 SIT do 100.000 SIT« črta besedilo »od 30.000 SIT do 100.000 SIT« ter nadomesti z besedilom »30.000 SIT«.
V zadnjem odstavku 35. člena pa se črta besedilo »denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT« in nadomesti z besedilom »globo 30.000 SIT«.
2. člen
V prvem odstavku 36. člena se črta besedilo »denarno kaznijo od 10.000 SIT do 40.000 SIT« in nadomesti z besedilom »z globo 30.000 SIT«.
Zadnji odstavek 36. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom »Za takšne vrste prekrškov se lahko izterja globa s strani cestno-komunalne inšpekcije občine ali pristojne redarske službe občine. O plačani globi se izda potrdilo.«
3. člen
V 37. členu se črta besedilo »denarno kaznijo« in nadomesti z besedilom »z globo«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0002/2006
Dobrna, dne 15. februarja 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost