Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2006 z dne 17. 1. 2006

Kazalo

210. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stran 481.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 7/04, 86/04, 44/05), 16 in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03), je Občinski svet Občine Ribnica na 17. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč
1. člen
Besedilo 34. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 56/96, 68/99, 102/00) se za besedno zvezo »nadzor nad izvajanjem tega odloka« spremeni tako, da se glasi: »opravlja občinski inšpektor.«
2. člen
Besedilo 35. člena se razveljavi in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje upravljavec pokopališča, če ravna v nasprotju z 21. členom in prvim odstavkom 30. člena.«
Doda se nov drugi odstavek 35. člena, ki se glasi:
»Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
3. člen
Besedilo 36. člena se razveljavi in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki zaposluje druge osebe, če stori prekršek iz 32. člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki zaposluje druge osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje tudi fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne zaposluje drugih oseb, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
Besedilo 36.a člena se razveljavi in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek najemnik groba, ki krši določila drugega in tretjega odstavka 30. člena in določila prvega odstavka 31. člena.«
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-0018/2005
Ribnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l.r.

AAA Zlata odličnost